Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapmakta olan öğretmenlerin hizmet puanının hesabında dikkate alınacak süreler, atama ve yer değiştirmeye dair yönetmeliğin İlgili 41. maddesi şu şekilde:

"Madde 41 - (1) Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında;

a) Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,

b) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri, askerlikte geçirilen hizmet sürelerinin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden,

değerlendirilir.

Özat’tan özel okul öğretmenleri için açıklama Özat’tan özel okul öğretmenleri için açıklama

(2) Bakanlığın merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Bakanlığın taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri fiilen görev yaptıkları il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün, diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dahil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(3) Bakanlık dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu geçici görev süreleri, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(4) Askerlik dahil olmak üzere yurt dışında resmi görevle geçirilen hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(5) Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanı üzerinden değerlendirilir.

(6) 4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri ile askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

(7) Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır."

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin hizmet puanı hesabında değişiklik yaptı. MEB tarafından yapılan bu değişiklik 23 Kasım 20222 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.  Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyleyönetmeliğin tanımlar maddesine uzman öğretici tanımı eklendi.

Eklenenuzman eğitici tanımı şöyle:

"aa) Uzman öğretici: Özel öğretim kurumlarında bağımsız olarak ders veren personeli,"

Yönetmeliğin, Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında dikkate alınacak süreleri belirleyen 41. maddesine uzman öğreticiler de eklenmiştir. Buna göre, sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere özel öğretim kurumlarında uzman öğretici olarak açlışılan süreler de hizmet puanının hesabında dikkate alınacaktır.