Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılına çok hızlı değişikliklerle girmişti. Bakanlığın değişim rüzgârı devam ediyor. Adeta eğitimde A'dan Z'ye köklü değişimler yaşanıyor. bu eğitim öğretim yılında ciddi değişikliklere imza atmıştı. İlkokullarda sınavın kaldırılması, ortaokul ve liselerde ortak sınavlar, devamsızlık, sınıf tekrarı, Türkçe dersinden sınıf geçmek için 70 ortalama gibi önemli değişiklikler uygulamaya konuldu. Ancak değişiklikler Bakanlığın yapacağı yeni değişiklikler için adeta işaret fişeği niteliğinde. Çünkü MEB, çok daha köklü değişikliklere imza atmak için düğmeye bastı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılından başlamak üzere öncelikle müfredatta ciddi değişiklikler yapacak. Türkçe dersinin ön plana çıkarılacak değişikliklerle 15 alanda önemli yenilikler yapılması bekleniyor. Bunlar Türkçe dersinin ön plana çıkarması, sosyal becerilerin kazandırılması, öğretmenlere alan değişikliği, öğretmenlik meslek kanununda ciddi değişiklikler, Liselere Geçiş Sistemi için yapılan LGS sınavında sorularının yeni sisteme göre hazırlanması, Öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi, okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının kadroya alınması, okullarda yapılan sınavların yani yazılı sınavların öğretmenlerin tercihine bırakılması, birinci sınıf, beşinci sınıf ve dokuzuncu sınıflardan başlamak üzere müfredatta önemli değişikliklerin yapılması, roje okullarla ilgili yeni değişikliklerin yapılması, İkinci yabancı dilin eğitim öğretimine başlanması ve yabancı dil eğitimine ağırlık verilmesi, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik şartlarının gevşetilmesi ve sınavın kaldırılması gibi değişiklikler ilk etapta göze çarpanlar arasında yer alıyor

Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat Bakan Tekin’den olumsuz yanıt geldi Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat Bakan Tekin’den olumsuz yanıt geldi

Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı değişiklikler arasında en çok göze çarpan ise resim, müzik, beden eğitimi gibi derslerin daha fazla ağırlık kazanması. Bu derslerin yanı sıra yabancı dil eğitimi de önem kazanacağından bu alanda daha fazla öğretmen ataması yapılması bekleniyor.

Sizler de MEB'in yapması gerektiğine inandığınız değişiklikleri yorum kısmına yazarak sesinizi yetkililere duyurabilirsiniz.