MEB'den"Yıl Sonu Başarı Puanı" konulu yazı

İlköğretim öğrencilerin farklı sınavlardan aldıkları

MEB'den"Yıl Sonu Başarı Puanı" konulu yazı
10 Mayıs 2010 - 09:03
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 01/03/2010 tarih ve 5188 sayılı “Yıl Sonu Başarı Puanı” konulu yazılarına göre; ilköğretim öğrencilerinin okul bazında yapılan ortak sınav sonuçlarının yıl boyunca derslerdeki akademik başarılarının, il düzeyinde yapılan başarı tespit sınav sonuçlarının ve SBS'den almış oldukları puanları ilköğretim müfettişleri, okul yöneticileri ve il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyonca ele alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 01/03/2010 tarih ve 5188 sayılı “Yıl Sonu Başarı Puanı” konulu yazılarında; “Yenilenen ilköğretim programlarının temel felsefesi, öğrenci merkezli öğrenme anlayışına dayanmaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, ilgi ve ihtiyaçlarının ön plana çıkarıldığı öğretim programlarında; bilginin yanında beceri, tutum ve değerlerin de kazandırılması amaçlanmakladır. Bu kapsamda ölçme ve değerlendirme uygulamalarında da yenileşme sürecine girilmiş ve ortaöğretime geçiş sistemi yeniden yapılandırılmıştır. Bu sistemde öğrenciler Yılsonu Başarı Puanları (YBP) ile Seviye Belirleme Sınavları'ndan (SBS) aldıkları puanlardan elde edilen ve yerleştirme işlemlerinde kullanılan Ortaöğretime Yerleştirme Puanları (OYP) esas alınarak ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmektedir. Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nin en önemli unsuru olan SBS; ilköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında sadece o sınıf düzeyindeki öğretim programlarında yer alan kazanımlar dikkate alındığında öğrencilerin başarısını ölçen bir sınavdır. YBP ise öğrencilerin öğretim yılı boyunca tüm derslerde göstermiş oldukları performansa dayalı değerlendirmelerin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır, Her iki durumdaki değerlendirme için öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınmaktadır. Öğrencilerin YBP ve SBS puanları arasındaki farkın 12/11 /2008 tarihli ve 20242 sayılı 2008/77 nolu Genelge'de 100'lük sistemde 30, 09/12/2009 tarihli ve 25663 sayılı 2009/89 nolu Genelge'de İse 20 puandan daha fazla olması durumunda öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve haksız bir uygulama söz konusu olması durumunda mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca eğitim öğretimde başarının yükseltilebilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınabilmesi için öğretim programlarının etkili şekilde uygulanıp uygulanmadığının, birlikteliğin sağlanıp sağlanmadığının bilinmesine ihtiyaç duyulmuş ve öğrencilerin SBS’ ye hazırlık yapmalarını sağlamak amacıyla 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik olarak 2009–2010 ve 2010–2011 eğitim öğretim yıllarında her dönem birer defa olmak üzere toplam 3 başarı tespit sınavının yapılabileceği, başarı tespit sınavlarının planlama, uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin hususların İlköğretim okullarınca takip ve kontrolünün yapılması gerektiği 04/02/2010 tarihli ve 3001 sayılı 201/10 nolu Genelgede belirtilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. maddesinde "Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir." ifadesi yer almaktadır. Buna göre öğrencilerin okuldaki genel durumları yapılan ortak sınavlarla takip edilecek değerlendirilebilmektedir. Sınıf içi başarıları ölçmek için hazırlanan ölçme araçları öğrencilerde geliştirilmesi hedeflenen becerileri her seviyede ölçer nitelikte olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile öğretmenlerimizin hazırladıkları öğrencinin sınıf içerisindeki başarısını Ölçen sınav sorularının, öğretim programlarında hedeflenen tüm öğrenme düzeylerini (kavrama, uygulama, analiz, sentez, bilimsel ve eleştirel düşünme, vb.) kapsar ve ölçer nitelikte olması gerekmektedir. Öğretim programlarında öğrencilerde geliştirilmesi beklenen nihai hedefin üst düzey öğrenme becerileri olduğu düşünüldüğünde sınıf içi öğrenmelerin de üst düzey becerileri içermesi gerekmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerimizin öğrencilerde öğrenme farklılıklarını da dikkate alarak hazırladıkları değerlendirme sınavları sorularının temel ve üst düzey düşünme becerilerinden oluşması, hem YBP ile SBS puanlan arasındaki farklılığı azaltacak hem de öğretim programlarındaki öğrenme hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamış olacaktır. Bunun yanı sıra 28/01/2009 tarihli ve 1612 sayılı yazıda e-okul sistemi İle tüm ilköğretim okullarındaki öğrencilerin sınav ve kurum işlerine ait İş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü rehberlik ve denetimi yapılacak okullar hakkında ön bilgi edinilmesi ve denetim esnasında evrakların incelenmesi bakımından ilköğretim müfettişlerine e-okul kullanıcı adının verilmesi gerekliği belirtilmiştir. Yukarıda ifade edilen hususlar göz önüne alınarak ilköğretim öğrencilerinin okul bazında yapılan ortak sınav sonuçlarının yıl boyunca derslerdeki akademik başarılarının, il düzeyinde yapılan başarı tespit sınav sonuçlarının ve SBS'den almış oldukları puanların ilköğretim müfettişleri, okul yöneticileri ve il milli eğitim müdürlüklerinde kurulacak komisyonca ele alınması, haksız bir uygulamanın yapıldığı tespit edilen öğretmen ve yöneticiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve sonucundan İlköğretim Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi ” Açıklamasında bulunuldu. Ahmet Kandemir
Bu haber 1689 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum