MEB'den şartlı af kararı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ve öğrencilerin merak ettiği önemli konular arasında yer alan devamsızlık ile ilgili kararını verdi. MEB buna istinaden derslerinde başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan lise son sınıf öğrencileri ile ilgili ilgi makam onayı müdürlüklere yönlendirildi.

MEB'den şartlı af kararı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ve öğrencilerin merak ettiği önemli konular arasında yer alan devamsızlık ile ilgili kararını verdi. MEB buna istinaden derslerinde başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan lise son sınıf öğrencileri ile ilgili ilgi makam onayı müdürlüklere yönlendirildi.

MEB'den şartlı af kararı
02 Temmuz 2018 - 16:37

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin ve öğrencilerin merak ettiği önemli konular arasında yer alan devamsızlık ile ilgili kararını verdi. MEB buna istinaden derslerinde başarılı olmalarına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan lise son sınıf öğrencileri ile ilgili ilgi makam onayı müdürlüklere yönlendirildi.

122017-2018 ders yılı 8 Haziran 2018 tarihinde sona ermiş, öğrencilerin devam-devamsızlık ve başarı durumları ilgi Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmiş, başarılı olanlar bir üst sınıfa geçmiş, son sınıfta başarılı olanlar ise mezun olmuşlardır.

Ancak, Bakanlığımıza ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde başarılı olmalarına rağmen ilgi Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında özürlü-özürsüz toplam devamsızlık süresini aşarak başarısız duruma düştükleri görülmüştür. Bu durumun, söz konusu öğrenciler ve veliler arasında bir tedirginliğe ve kaygıya yol açtığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanların, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutulmalarının, ayrıca dönem puanı oluşmayan ve ilgi Yönetmelik hükümleri gereği devamsızlık nedeni ile başarısız sayılan ancak öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin ise velilerinin beyanı esas alınarak öğrenim hakları kullanmamış sayılmaları ve sonraki öğretim yılında örgün eğitime devam etmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanların devamlı öğrenciler gibi değerlendirilmesi, ayrıca dönem puanı oluşmayan ve ilgi yönetmelik gereği devamsızlık nedeni ile başarısız sayılan ancak öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin ise velilerin beyanı esas alınarak öğrenim haklarını kullanmamış sayılmaları ve sonraki öğretim yılında örgüt eğitime devam etmeleri konusunda gereği yapılmalıdır.
Kamuajans.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum