MEB'den Okul Müdürlerine Soruşturma

05.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu geçtiğimiz yıllarda tekrar düzenlenmiş ve okul kayıtlarında yaşlarda değişiklikler yapılmıştı. Belirlenen yaşlara ve usullere uymayan okul müdürlerine soruşturma açıldı.

MEB'den Okul Müdürlerine Soruşturma
30 Eylül 2019 - 16:21

 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ilkokula başlama yaşı ile ilgili olarak: İlgi (a) kanunun 3’üncü maddesinde;

‘’Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokul 1. Sınıfa o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydının ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelik ile düzenlenir.’’ hükmüne yer verilmiştir.

İlgi (a) Kanunun 3’üncü maddesi hükmü gereğince, ilgi (b) yönetmeliğin ‘’Kayıt zamanı ve kayıt yaşı’’ başlıklı 11’inci maddesinde değişikliğe gidilmiş olup, 10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İlgi (b) yönetmeliğin 11’inci maddesinde 6’ncı fıkrasının (a) bendinde ‘’İlkokulların 1’inci sınıfına kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibari ile 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul 1’inci sınıfa kaydedilir.’’ hükmü yer almaktadır.

MEB’in İl Müdürlüklerine gönderdiği resmi yazıda; ‘’Mevzuat hükümlerine aykırı olarak 66 ay öncesi çocukların okullara kayıtlarının yapıldığı tespit edilmiştir. Mevzuata aykırı kayıt işlemi yapan okullar ve öğrenci bilgileri İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmiştir. Listede gönderilen ve ilinizde tespit edilen benzer durumda öğrencilerin okul öncesi eğitime yönlendirilmeleri, okul öncesi eğitime yönlendirilmeyen çocukların da mağduriyete sebebiyet vermeden gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yukarıda bahsi geçen durumlara sebebiyet veren okul yöneticileri ile ilgili gerekli soruşturmaların ivedilikle yapılması ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.’’

 

 

Bu haber 1377 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort