MEB'den Disiplin İş ve İşlemleri Hakkında Genelge

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından “Disiplin İş ve İşlemleri” konulu genelge yayımlandı.

MEB'den Disiplin İş ve İşlemleri Hakkında Genelge
31 Temmuz 2019 - 11:28 - Güncelleme: 31 Temmuz 2019 - 11:31

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından 25 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan “Disiplin İş ve İşlemleri” konulu genelgede Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilen dosyalara ilişkin hususlara yer verildi. Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilen dosyalara ilişkin işlemlerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayınlanan genelgede dikkat edilmesi gereken hususlar açıklandı.

Toplam 9 maddeden oluşan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzası ile yayımlanan genelge; merkez teşkilat birimlerine, il valiliklerine ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Genelgede dikkat edilmesi gereken hususlar ise şu şekilde belirtildi:

  • Soruşturmaya konu olan iddia ile ilgili olarak yeteri kadar bilgi, belge ve ifadeye yer verilmesi,
  • Ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğratılmaması,
  • Memuriyetten çekilmiş sayılma ile ilgili olarak izinsiz, özürsüz ve kesintisiz 10 gün ve daha fazla süre göreve gelmeyenler hakkında uygulanacak işlemler,
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında tekerrür hükmünün uygulanması ile ilgili işlemler,
  • Disiplin kurulu karar tutanaklarına ilişkin olarak tutanakların işlenen fiil kısmına soruşturma konusu iddialar veya ilgili kanun maddesi hükümleri yerine rapora göre doğruluk kazanan fiil veya fiillerin yazılması,
  • Disiplin kurulları tarafından disiplin cezası teklifinin reddine veya uygulanan disiplin cezalarına yapılan itirazın kabulüne ilişkin kararlara yönelik olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince uygulanacak işlemlerde kurul kararında yazan gerekçelerin göz önünde bulundurulması,
  • İdare mahkemeleri tarafından disiplin cezalarının usul yönünden iptaline ilişkin verilen kararlara yönelik olarak kararın kuruma tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kararların göz önünde bulundurularak yeni bir işlem tesis edilmesi,
  • MEB Maarif Müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmalarda getirilen tekliflerin uygulama durumunun ve/veya uygulanmaması halinde gerekçelerinin Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirilmesi,
  • İnceleme, soruşturma ve ön inceleme faaliyetlerine ilişkin verilen tam ve zamanında e-soruşturma modülüne işlenmesi.

Bu haber 1143 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum