Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen özür tayini hakkı Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen özür tayini hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 06.04.2022 tarihinde Merkez Teşkilatı Birimlerine ve 81 İl Valiliğine (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) gönderilen Yönerge konulu resmi yazıda Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede değişiklik yapıldığını ifade etti.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı

Konu : Yönerge

Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge ile yapılan değişikliklerin işlendiği ilgi yönerge ekte gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Fehmi Rasim ELİK Bakan a. Genel Müdür