MEB'de memurlukta geçen süre için hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında hangi süreler dikkate alınır.

MEB'de memurlukta geçen süre için hizmet puanı verilir mi?
06 Nisan 2014 - 08:45

Öğretmen hizmet puanının belirlenmesine esas yönetmelik "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"dir. Bu yönetmeliğin ilgili maddesi şu şekildedir: "Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar Madde 48 - .... (2) Bu Yönetmeliğin 47 nci maddesinde hizmet bölgelerinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, askerlikte geçen hizmet sürelerinin tamamı ile özel öğretim kurumlarında öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin ödenen sigorta prim ödeme gün sayısı kadarı, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir." Bu maddeye göre, MEB'in hizmet puanı verileceğini belirttiği bölgelerde geçen tüm sürelere hizmet puanı verilmektedir. Öyleki sadece memurlukta geçen süreler için değil, 2914 ve 926 sayılı Kanuna tabi olarak geçen sürelere de hizmet puanı verilmektedir. Yine özel eğitim kurumlarında öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelere de hizmet puanı verilmektedir. Burada bir dipnot olarak şunu da belirtmek istiyoruz. Bu maddenin birinci fıkrasında sözleşmeli hizmetler de düzenlenmiştir. O düzenleme şu şekildedir: "(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçen süreler, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararı kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler, görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir." memurlar.net

Bu haber 895 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum