Milli Eğitim Bakanlığı özel okullardaki Gizli Zammı takibe aldı Milli Eğitim Bakanlığı özel okullardaki Gizli Zammı takibe aldı

Milli Eğitim Bakanlığında sıklıkla 76. maddeden şube müdürü atamasının yapılması eğitim camiasında rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. Duruma sendikalar da itiraz ediyor. MEB tarafından yapılan 76. maddeden şube müdürü atamalarına yapılan itirazlar idare mahkemelerine yansıyor ve davalar açılıyor.

Medyaya yansıyan iddialara göre, Tokat'ta 76. madde ile atanan 2 şube müdürünün ataması, dava açılan mahkeme tarafından verilen karar ile iptal edildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi şöyle: 

Madde 76 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst,
kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.
Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri
genel hükümlere göre tespit edilmekle bereber,atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler
(kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.