MEB, ABİDE 2018 Raporlarını Yayınladı: "Öğretmenlerin eğitim durumu yükseldikçe mesleki doyumları düşüyor"

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ABİDE 2018 raporu yayınlandı.

MEB, ABİDE 2018 Raporlarını Yayınladı: "Öğretmenlerin eğitim durumu yükseldikçe mesleki doyumları düşüyor"
27 Haziran 2019 - 08:31 - Güncelleme: 27 Haziran 2019 - 08:58

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ABİDE 2018 Özet Rapor yayınlandı. 4. ve 8. sınıflar için hazırlanan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi özet raporlarında okul yöneticileri ve öğretmenler ile ilgili tespit ve değerlendirmeler de yer aldı.

Sınıf Öğretmenliğinden Mezun Olan Öğretmenlerin Öğrencilerinin Ders Ortalamaları Daha Yüksek

Raporun öğretmenler ile ilgili bölümünde inceleme ve analiz sonuçlarına yer verildi. Sınıf öğretmenlerinin mezun oldukları alanlara ilişkin yürütülen çalışma sonunda, sınıf öğretmenliğinden mezun olan öğretmenlerin öğrencilerinin tüm derslere ilişkin ortalamalarının diğer alanlardan mezun öğretmenlerin öğrencilerinin ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlendi.

Öğretmenin Çalışma Süresi Arttıkça Öğrenci Başarısı Artıyor

Öğretmenlerin çalışma süreleri incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin %22.7'sinin 1-5 yıl çalışma süresi olan öğretmenlerden oluştuğu görüldü. Çalışma süreleri üzerinden yapılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde ise öğretmenin çalışma süresi arttıkça öğrenci başarısının da arttığı ortaya çıktı.

Öğretmenlerin Eğitim Durumu Yükseldikçe Mesleki Doyumları Düşüyor

Öğretmenlerde mesleki doyum ile eğitim durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi sonucunda, öğretmenlerin eğitim durumu yükseldikçe mesleki doyumlarının düştüğü görüldü.

Okul Yöneticileri Görüşleri

Okul yöneticileri ile yapılan anketlerde öğrencilerin puanları ile okul yöneticisi görüşüne göre okulun eğitsel ve sosyal kaynakları arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu belirlenerek, okulun fiziksel kaynakları ile arasında ise orta düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görüldü. Bunun yanında kütüphane ve fen laboratuvarı bulunan okullardaki öğrencilerin puanlarının daha yüksek olduğu belirlendi.

Okul yöneticilerinin %15.9'u 4. sınıflarda 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğretmen açığı yaşadıklarını ifade etti. Öğrenci puanlarına ilişkin analiz sonuçları ise, öğretmen açığı yaşayan okulların öğrenci başarılarının daha düşük olduğunu gösterdi.

ABİDE 4. Sınıf Özet Rapor İçinTıklayınız...

ABİDE 8. Sınıf Özet Rapor İçinTıklayınız...

Bu haber 5947 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum