Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2022 Yılı Kasım Ayı Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin (Kadrolu-Sözleşmeli) Atama Duyurusunu yayımladı.

İLİMİZE BAĞLI OKUL/KURUMLARDA NORM KADRO FAZLASI DURUMDA OLAN ÖĞRETMENLERİN İHTİYA OLAN EĞİTİM KURUMLARINA ATAMA DUYURUSU

1- İlimize bağlı Eğitim Kurumlarında Norm Kadro Fazlası durumunda olan Öğretmenlerin (Kadrolu/Sözleşmeli) ihtiyaç
olan eğitim kurumlarına (her Öğretmen kendi ilçesi içinde atanacağından kendi ilçesindeki ihtiyaç olan eğitim kurumlarını
tercih edecektir.) atamaları hizmet puanı ve tercih üstünlüğü dikkate alınarak Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 53’üncü maddesine göre yapılacaktır.
2- Müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında Norm Kadro Fazlası durumda olan tüm öğretmenler (Kadrolu/ Sözleşmeli)
başvuru yapmak zorundadır.
3- İlimize bağlı eğitim kurumlarında Norm Kadro fazlası durumunda olan ve ihtiyaç olarak açılan eğitim kurumlarına
başvuru yapan ve atanamayanlar ile başvuruda bulunmayan Öğretmenlerin atamaları kadrolarının bulunduğu ilçe içinde,
ihtiyaç olan eğitim kurumlarına hizmet puanları ile atamaya esas puanları dikkate alınarak RESEN yapılacaktır.
4- Norm Kadro Fazlası durumunda olup, kadrosu A ilçesinde iken, B ilçesinde geçici görevlendirilme ile çalışan, ücretsiz
izinde (atamalarının yapılması halinde göreve başlayacağını dilekçe ile beyan edenler) olanlar ile Askerlik hizmetini
yürüten tüm Öğretmenlere (Kadrolu/Sözleşmeli) yapılacak olan duyuruların tebligat işlemleri kadrolarının bulunduğu
ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okul müdürlüğünün görev ve sorumluluğundadır.
5- Başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin hizmet puanı başvuruların son günü olan 15 Kasım 2022 tarihi baz alınacaktır.
Başvuru yapan sözleşmeli öğretmenlerin ise atamaya esas puanı en düşük olan norm fazlası olarak değerlendirilecektir.
6- Öğretmenler başvuru esnasında başvuru formuna işledikleri tercihlerin ve bilgilerin doğruluğundan birinci derecede
sorumludurlar. Okul Müdürleri öğretmenlerin yaptıkları başvuru formunun bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol
ederek uygun olan başvuruları onaylayarak DYS ortamında ilçe milli eğitim müdürlüklerine göndereceklerdir.
7- İlimize bağlı eğitim kurumlarında görevli Norm Kadro Fazlası durumunda olan bütün Öğretmenler
(Kadrolu/Sözleşmeli) kendi ilçesindeki ihtiyaç listesinde bulunan okulların tamamını seçebilecektir.
8- Mardin Güzel Sanatlar Lisesine (Görsel Sanatlar, Müzik) Kızıltepe Spor Lisesine (Beden Eğitimi) alanında görev yapan
Öğretmenlerin atamaları sınavla veya mevzuat hükümleri doğrultusunda yapıldığından diğer kurumlarda görev yapan
Öğretmenler başvuru yapamazlar.
9- Görev yaptığı kurumdan hizmetin gereği (Soruşturma sonucu) başka bir eğitim kurumuna atanan ayrıldığı eğitim
kurumuna ilçe dışına atanan Öğretmenler ise ayrıldığı ilçeye aradan (3) Üç yıl geçmeden yer değiştirme talebinde
bulunamaz.
10- Başvuruda bulunan öğretmen bilgileri ve tercihlerinin daha sağlıklı bir şekilde tarafımıza gönderilmesi açısından
yazımız ekinde gönderilen excel tablosuna tercihlerinin işlenerek elektronik ortamda tarafımıza gönderilmesi
gerekmektedir. Hazırlanan excel tablosunun doğruluğu ilçe milli eğitim müdürlüğünün görev ve sorumluluğundadır.
11- Bu duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurlarının Yer
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda hazırlanmıştır. Duyuruda yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükmü
geçerlidir.

Ücretsiz Yemek  Kademeli Olarak Bütün Öğrencilere Ulaşacak Ücretsiz Yemek Kademeli Olarak Bütün Öğrencilere Ulaşacak

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuruların Başlama Tarihi 11 Kasım 2022
Başvuruların Biteceği Tarih 15 Kasım 2022
İlçelerin Başvuruları Göndereceği Tarih 16 Kasım 2022
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 18 Kasım 2022
NOT 1: Ayrılış ve başlayış işlemlerinin ara tatilin bittiği 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle 3 (üç) iş günü
içerisinde tamamlanması gerekmektedir.
NOT 2: Norm kadro ihtiyaç listelerinde güncelleme taleplerinin yürürlükteki yönetmelik çerçevesinde
talep edilmesi halinde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Yönetimi -1 (Atama) Birimine bildirilmesi
gerekmektedir.
NOT 3: Norm Kadro Fazlası işlemleri ile ilgili tüm bilgiler ve güncellemeler https://mardin.meb.gov.tr/
adresinde duyurular kısmında yayınlanacaktır.
Telefon : 0482 212 12 58
Mehmet Salih DANIŞIR - Dahili 1132
Mehmet ÖZTÜRK - Dahili 1132