MÜLAKAT İRONİSİ


Yazılıyor.rnÇiziliyor.rnSosyal ortamlarda yüksek katsayılı “ MÜLAKATA HAYIR ! “ Hashtag ‘leri oluşturuluyor.rnYetmiyor.rnSayfalarca haberler yapılıyor.rnTüm sendikalar karşı çıkıyor, eleştiriyor…rnDeğerli üstlerimiz,  değerli yetkili merciler tüm bu ayyuka ulaşmış serzenişlere  rağmen uygulamadan bir adım geri atmıyorlar ne yazık ki.rnÜstüne üslük,”'Mülakat kanunun gereğidir, mülakat doğrudur'  diyerek basın açıklamasına devam eden sayın Bakanımız “ daha objektif kriterlerle nasıl herkesi ikna eder şekilde yapılır o doğrultuda Başbakanımızın talimatı var, ona çalışıyoruz. Mülakat bölümünün yapılması için de Başbakanımızın talimatı var.” diyerek mülakatın devam edeceğini beyan ediyor. Böylece mülakata karşı yükselen tepki seslerine kulak verilmiş edası  ile birçok mülakat Danıştay tarafından iptal edilmesine karşın can yakan mülakata devam edileceğinin işaretini veriyor.rnYa  657 sayılı kanun..?rn 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ki temel ilke; “Liyakat esaslı Yönetmelik Hukukun Gereği “ Demiyor muydu..?!rnOysa; 657 sayılı DMK'nın, “Temel İlkeler” başlıklı bölümünde yer alan,3.maddesinin B fıkrasında “Kariyer”, C fıkrasında ise “Liyakat” ilkeleri yer almaktadır.rnÜstelik mevcut hükumetin  koyduğu 657 madde 3 der ki;”  Liyakat: Devlet kamu hizmetleri görevine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.”rnO halde soruyorum.rn“Mülakatlarda, Liyakat var mı?”rn“Söz konusu mülakatlar 657 Kanununa, “LİYAKAT” maddenize  uyuyor mu ?”rnSahi? “Adaletli ”  bir uygulama mıdır sayın BAKANIM?rnGönlünüz, Vicdanınız rahat mı sahiden?!rnSayın üstler,rnSayın yetkili merciler bu uygulamanın ADALET içerip içermediğini bilmiyor mu ?diyeceksinizdir.rnMutlaka ki biliyor.rnOnlar biliyor da, neden mülakatta ısrar edildiğini biz bilmiyoruz!rnÖğretmen adayı, kalkıp üniversiteyi bitiriyor. KPSS, ÖAB ‘sini geçiyor. 90/ 100 puan alıyor.Gelip zoraki (sen daha öğretmen statüsünde değilsin!  psikolojisini  akıllarının en dip köşelerine kadar empoze etmek istenircesine)  mülakat zorunlu kıldırılıyor. Öğretmen (adayı) bunu da mecburi  kabullenip giriyor MÜLAKATA ve 30/ 40 puan ile daha öğretmenlik mesleğine başlayamadan,  meslek dışı kalındırılıyor.rnGerek öğretmenlik statüsünün gerektirdiği vasıflar, gerekse bilimin ön gördüğü  bilgi, birikim ve donanımlar zaten üniversitelerde ÖĞRETMENLERCE kazanılıyor. Yeterli değil diyen bir sistem neticesinde  KPSS ve ÖAB sınavlarını da maratona ilave ediliyor.rnHadi buna da peki!rnPekide !rnYa  bu yanlışlık!?rnKibar  sözcükleri oturtmaya özen gösteriyorum bu arada.rn“Bu yanlışlığın “düzeltileceğine inancımız sonsuz(!).rnÇok değerli yetkili birimler, yetkili üstler, yaptıkları yanlışlığın farkına varıp, genç ışıklara, genç öğretmen arkadaşların buram buram hayallerine set çekmeyecek !rnHem de en kısa sürede(!)rnİnancımız tam!rn rnDip not:rn“İyi birkaç şiir ve milyonlarca hayal alın yanıbaşınıza .rnHayat uzun.rnÖmür Kısa.rn& N.ESKİrn