ÇUKUR TARİHÇİLERİN YENİ MERAKI: ATATÜRK’ÜN UÇKURU


İslamcılık ticareti yapan birtakım kişiler, bugünlerde Türkiye’nin bunca derdi varken hiç başka işleri kalmamış gibi Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk’ün uçkuru etrafına karargâh kurmuşlar. Bütün merakları orasıymış. Atatürk sevmiş sevilmiş, gönül ilişkisi olmuş olmamış, âşık olmuş olmamış, günah işlemiş sevap işlemiş size ne. Bireysel anlamda işlediği günah ve sevapların hesabını verecek olan o. rnO kadar Osmanlı padişahının kaç karısı, kaç cariyesi vardı, harem odalarında neler yaptılar, nasıl bir aşk hayatları oldu, bize ne, size ne? Biz bugün tarihe mal olmuş Türk beylerini, Türk milleti adına yaptıkları büyük, önemli, değerli işlerle, bize bıraktıkları devlet, kültür, medeniyet ve vatan mirasıyla anarız. rnAtatürk, soykırıma uğratılarak tasfiye edilmek istenen Türk milletini yeniden ayağa kaldırmış, yok edilen devletini tam istiklalci bir çizgide yeniden kurmuş büyük bir Türk beyidir. Siz onun miras bıraktığı bu hür Türk Devletinin nimetleri içinde çemkiriyorsunuz. Türk milletinin tarihî ve millî bir büyük değerine salya akıtarak hakaretler ediyorsunuz.rnUtanmaz herifler, oradan buradan bulduğunuzu iddia ettiğiniz yalan yanlış bilgilerle Atatürk’ün aşk hayatıyla ilgili iftiralar atıyorsunuz. Gerçek resim ve video kayıtlarınız ve o fiili işleyenin kendi itirafı olmadıkça o kişinin yatak odasında ne yaptığını bir Allah bilir, bir de kendisi. Uçkur meraklısı olan size soralım: Atatürk’ün yatak odasında o iş esnasında siz de orada mı idiniz? Ya da kapısının anahtar deliğinden gözetliyor muydunuz? Madem İslamcılık davasında bulunuyorsunuz önce dininizi iyi öğrenin. Allah Kur’an’da diyor ki: “rn“İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mü'min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.”(Nûr, 23)rn“Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir.”(Nûr, 4)rn"Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan, size arzu edilerek izin verilmeden ve evin sakinlerine selâm vermeden girmeyin. Düşünürseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (Nûr, 27)rn"Müslümanların ayıplarını ve gizli şeylerini araştırmayın..." (Hucurât, 12) rnHz. Muhammed de bazı hadislerinde şöyle diyor: rn“Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın" (Müslim, Birr ve Sıla, 30) rn"Her kim bir Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını, kimsenin görmediği ve görmesini istemediği şeylerini örterse, Allahu Teâlâ da kıyamet gününde onun ayıplarını örter. Her kim Müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği birşeyini ortaya çıkarır ve dile verirse; Allah da onun ayıplarını, kimsenin bilmesini istemediği hallerini meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa onu rezil eder. Müslüman kardeşinin ayıplarını örten, bir ölüyü diriltmiş gibidir." (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58; Tirmizî, Birr ve Sıla, 85)rnBu ayet ve hadislere göre İslamcı geçinen çukur tarihçiler ne duruma düşüyor? Bunun cevabını samimi Müslüman Türkler versin. Çukur tarihçilerin paradan başka din iman gibi bir derdi olmadığı için onlardan ciddi cevap bekleyemeyiz, beklemiyoruz da zaten.rnBize göre mesele Atatürk’ün kiminle nasıl bir aşk ilişkisi yaşadığı değil, mesele başka ve derinlerde yatıyor. Derin tarihe girmek lazım. Derin tarihte şu yatıyor ve kuyruk acısı da oradan geliyor.rn30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Türk yurdu Anadolu’nun birçok yeri İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Amerika’dan oluşan Haçlı Emperyalist Batılı devlet sırtlanları tarafından işgal edildiğinde himayemiz altında insanca yaşatmak, iyilik etmek, merhametli davranmaktan başka kötülük etmediğimiz kendini Türk saymayan bir takım topluluklar, bu tek dişi kalmış canavarların kuyruğu altına gizlenip oradan Türk’e çakal pozları vermeye başladılar. İngilizci olanı İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Amerikancısı Wilson Prensipleri Cemiyeti, Kürt ırkçısı Kürdistan Teali Cemiyeti, İslam tüccarı Teali-i İslam Cemiyeti, Rum ırkçısı Mavri Mira ve Pontus Rum Cemiyeti, Ermeni ırkçısı Ermeni Hınçak Komitesi, Türk düşmanı Yahudisi Alyans İsrailit Cemiyeti gibi adlar altında toplanıp efendilerinin kendilerine verdiği silah ve paralarla Türk milletini fırsat bu fırsat deyip, toptan soykırıma uğratıp yok etmeyi kurdular. rnTürk düşmanlarının bir tuzağı varsa Allah’ın da bir tedbiri vardı ve Allah öldü, bitti, tükendi, kıstırıldı zannedilen mazlum ve mağdur Türk milletine Mustafa Kemal gibi bir yiğit, bir serdengeçti delikanlı gönderdi ve o, “ya istiklal ya ölüm!” uranıyla bu çakal, sırtlan sürülerinin arasına yeri göğü titreten ulu Bozkurt ulumasıyla yalın kılıç daldı. Başta efendileri Avrupalı gâvur eşkıya devletler olmak üzere her birini çil yavrusu gibi darmadağın etti. Türk milletine kendi vatanında hür ve müstakil devletini yeniden kuruverdi ve Türk milletini kölelikten, gâvurun ayağı altında paspas olmaktan kurtarıp efendi yaptı. Bütün suçu buydu. O gün Haçlı Avrupa devletlerinin himayesinde silahla kalleşçe saldırarak netice alamayan bu çakalların torunları veya taraftarları şimdi, ödünç aldıkları Müslüman ve Türk adı ve görünümü altında Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk’ün uçkuruna üşüşmüşler, gönül ilişkileri üzerinden Atatürk’ü itibarsızlaştırma gayretine soyunmuşlar. Çukur tarihçiler Atatürk’ün uçkurunda boğulmuştur, oradan çıkamazlar. (8.5.2017)rnNot: Lütfen yorumlarınızda kişi ismi vermeyin, küfür ve hakaret etmeyin. Maksadımız, kişilerle uğraşmak değil, Atatürk hakkında yayılan bilgi kirliliğine karşı hassasiyetimizi ortaya koymaktır. Türk vakar ve asaletimizi koruyalım. Olgunluk ve efendilik bizde kalsın.