TÜRK’ÜN DOĞRULUŞ ZEMİNİ: “TAT”LARLA “SART”LARI İYİ TANIMAK


Eski Türk atalarımız başka milletlere, hatta Türklere düşman olan milletlere “tat”, yabancı milletleri taklit ederek onlara benzeyen hatta onların menfaati için çalışan mankurtlaşmış; hatta hainleşmiş Türklere de “sart” derlerdi. Son büyük atamız Mustafa Kemal Atatürk de bu iki kavramı “Gençliğe Hitabe”sinde farklı ifadelerle ortaya koydu. “Tat” karşılığı olarak “haricî bedhâh” (dış düşmanlar), “sart” karşılığı olarak da “dahilî bedhâh” (iç düşmanlar) ifadelerini üretti. Haricî bedhâhlar, Türklere düşman olan, Türkleri ve Türklüğü yok etmek isteyen emperyalist yabancı devletler idi. Dahilî bedhâhlar ise onların içimizden ayarladıkları iç düşmanlardı. rnTürk milleti, tarih boyunca varlığını koruyabilmek için hep bu tat ve sart denilen güruhla mücadele etti. Bugün de aynı mücadele sürüyor. Bugün tat ve sart ya da haricî bedhâh ve dahilî bedhâh ittifakı farklı şekillerde sürüyor. Bugünün tatları ya da haricî bedhahları Amerika, Avrupa, Rusya, Çin ve İsrail’dir. Sart ya da dahilî bedhâhları ise bu devletlerin içimizden ayarladıkları bazı gruplar, örgütler ve yapılardır. Tat denilen haricî bedhâhlar eskiden ya Haçlı ordularıyla ya da fikir ve ideolojilerle doğrudan kendileri saldırırdı. Şimdilerde ise buna gerek görmüyorlar. Maraba niyetine kullandıkları para, silah, basın yayın, siyaset desteği verdikleri sartlar yani dahilî bedhâhlar kanalıyla Türk milletini ve bağımsız millî devletini yok etmek için uğraşıyorlar. Yani bugün bizim için asıl mücadele edilmesi gerekenler sartlardır. Sart denilen bu güruhun özellikleri şunlardır: rn-Milletimizin adının “Türk” olmasına tahammülleri yoktur. “Türk” kelimesine şiddetle saldırırlar. Sartın İslamcı görüneni Türk diye bir ırkın olmadığını söyler, siyasetçi görüneni, anayasamızdan, bütün resmî belge ve kurumlardan “Türk” kelimesini çıkarmaya çalışır, etnikçi olanı Türklüğü şovenizm, ırkçılık ve militarizmle suçlar, ama kendi ırkını kutsallaştırır. Entelektüel görüneni hümanistlik kisvesiyle, ırkçılık diyerek Türk düşmanlığı yapar ama öbür taraftan başka kavimlerin, etnik grupların adını şehvetle sürekli olarak tekrarlayarak, öne çıkararak demokratlık taslar.rn-Türkiye’de Türkleri tasfiye etmek, azınlığa düşürmek ve Türkiye’yi Türksüzleştirmek için her türlü nüfus ve nüfuz oyunları tezgâhlarlar. rn-Türklerin elindeki bütün toprakları, mal varlıklarını, ürün, üretim, ticaret ve pazar gibi para toplayan ve banka gibi para dağıtan kurumlarını siyaset ve para oyunları ile almaya çalışırlar.rn-Bize ait yerli, millî ve İslamî nitelikli özel ve özgün, tarihî mirasımız olan Türk-İslam kültür ve medeniyet birikimimizi yok ederek yerine Batının kokuşmuş, batıl kültür ve medeniyetini basın yayın organları, eğitim, kültür, sanat kurumları kanallarıyla hâkim kılmaya çalışırlar.rn-Türk’ün arı imanına dayanan Kur’an ve peygamber merkezli saf, sahih, gerçek Müslümanlığını, ürettikleri tarikat ve cemaat adlı küflü odaklar kanalıyla yok etmeye çalışırlar. Türk çocuklarını din iman öğreteceğiz diye toplarlar, ama aslında Amerika’nın, İsrail’in, Barzani’nin, onun bunun yüksek imanlı askeri haline getirirler.