Mahkemeden onbinlerce öğretmene müjdeli karar

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) tarafından bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğretmen yetersizliği nedeniyle ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretlerinin %100 fazlasıyla ödenmesinin mümkün bulunmadığına ilişkin Bakanlığımızın ilgi (a) işlemi ile bu işleme dayanak gösterilen Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgi (b) işleminin, öncelikle yürütülmesinin durdurulması

Mahkemeden onbinlerce öğretmene müjdeli karar
03 Eylül 2018 - 12:51

 

Bilindiği gibi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinde; Danıştay, bölge idare mahkemeleri ve idare mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye mecbur olduğu ve bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren 30 günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla bir örneği ekte gönderilen söz konusu yargı kararının. Bakanlığımıza tebliğ edildiği 26.07.2018 tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir. 


 

Kamuajans.com


Bu haber 5096 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum