Mahkeme, Detay Maxinet'e erişim engeli koydu

'Sen yat bilgisayarın kazansın' diyerek binlerce kişiden milyonlarca dolar toplayan Detay Maxinet ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği sitenin erişimine yönelik engel koydu.

Mahkeme, Detay Maxinet'e erişim engeli koydu

'Sen yat bilgisayarın kazansın' diyerek binlerce kişiden milyonlarca dolar toplayan Detay Maxinet ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği sitenin erişimine yönelik engel koydu.

Mahkeme, Detay Maxinet'e erişim engeli koydu
15 Nisan 2018 - 14:51

'Sen yat bilgisayarın kazansın' diyerek binlerce kişiden milyonlarca dolar toplayan Detay Maxinet ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği sitenin erişimine yönelik engel koydu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı daha önce yaptığı resmi açıklamada, şirket gelirleri 3 milyon dolar, taahhüt edilen kazanç ise 57 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Sistemin devam etmesi için mutlak surette sisteme yeni üye girmesi gerekmekte.

Bakanlık yaptığı denetimden sonra şirket yöneticileri hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da belirtti.

Bakanlığın detay maxinet raporu

Bakanlık, detaymaxinet raporunu açıkladı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Detay Maxinetle ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı. Bakanlık Detaymaxinet için piramit yapı olduğunu tespit edip, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Haberde, alınan bilgisayarların günde 8 saat açık tutulmasıyla, yüzde 300-400 kar vaat eden sistemin yeni bir dolandırıcılık türü olduğu belirtilmişti. Bu haber sonrasında sisteme üye olan bazı memur arkadaşlarımız serzenişte bazıları da tehditte bulundu. Sistemin yeni bir dolandırıcılık türü olduğu diğer haber sitelerinde de yer alınca, bu kez detaymaxinet üyeleri, şirketin vergi verdiğini, Google SEO ve Digital Reklam işi yapmaya başladığını belirterek sistemi savunmaya devam ettiler.

Ancak aşağıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi açıklaması yer almaktadır. Bu açıklamaya göre şirket gelirleri 3 milyon dolar, taahhüt edilen kazanç ise 57 milyon dolardır. Sistemin devam etmesi mutlak surette sistem yeni üye girmesi gerekmektedir. Bakanlık şirket yöneticileri hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da belirtti.

İŞTE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI

Detay Maxinet Denetim Sonucuna İlişkin Basın Duyurusu

Kamuoyunda "Detay Maxinet" ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan "Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ve "Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketler nezdinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan denetim neticesinde;

Detay Maxinet sistemine üye olacak kişilere, sisteme dahil olunması ve satın almış oldukları paketler çerçevesinde bilgisayarların, tanımlanan süreler içerisinde online kalması halinde günlük gelir elde edebildiğinin ve sisteme yeni kullanıcıların tavsiye edilerek kazandırılması halinde ayrıca tavsiye kazancı elde edilebildiğinin vurgulandığı,

* Sisteme üyelik işleminin Referans Anahtar Kodu olarak ifade edilen ve sisteme daha önce üye olan kişinin tavsiye etmesine dayalı olarak gerçekleştirildiği,

* 06/01/2017-16/02/2018 tarihleri itibariyle Detay Maxinet sistemine üye olan toplam 18.352 adet katılımcıdan "Gümüş ve Altın Paket" bedeli olarak 16.256.624,00 $ toplandığı, buna karşılık 5.606.814,60 $ ödeme yapıldığı,

* Sistemin, Google SEO ve Digital Reklam gibi hizmetlerden elde edilen gelirler yaklaşık olarak 3.296.603,64 $ iken, Detay Maxinet sistemine üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık gelir ve prim ödemelerinin 57.586.554,68 $ tutarında teşekkül ettiği, sistemde yer alan üyelere taahhüt edilen günlük gelir, prim ödemeleri ve kariyer bonusları gibi gelir kalemlerinin ödenebilmesi için daha yüksek oranlarda Google SEO ve Digital Reklam Hizmet gelirinin elde edilmesi gerektiği, dolayısıyla sistemde yer alan üyelere vaat edilen ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için gereken Google SEO ve Digital Reklam Hizmeti gelirlerinin taahhüt edilen ödemeleri karşılamada sınırlı kaldığı,

* Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerin, sisteme kayıt olan kişilere taahhüt edilen ödemeleri yetecek ölçüden uzak kaldığı, belirlenen kazanç sisteminin üye genişlemesine dayalı bir piramit sistem olduğu,

Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin 6502 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, "Detay Maxinet V3" Programı ile gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirler ile sistemde yer alan üyelere günlük gelir, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Tespit edilen hususlar doğrultusunda konu Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum