MEB’den rehber öğretmenlere 25 saat ek ders ücreti karşılığında yeni görev MEB’den rehber öğretmenlere 25 saat ek ders ücreti karşılığında yeni görev

LGS sınav puanı nasıl hesaplanır, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin puanla öğrenci alan liselere girebilmek için girdiği LGS sınavında öğrenciler kaç puan alabileceğini nasıl hesaplar, işte MEB tarafından yapılacak olan sınavda öğrenciler için LGS puan hesaplama yöntemleri:

2024 LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB  tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak olan LGS puan hesaplamasının nasıl yapılacağına yönelik izlenecek yöntem adaylara duyuruldu. İşte 8. sınıf öğrencilerinin 2024 LGS puan hesaplaması:

 • 1 - Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
 • 2 - Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
 • 3 - Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
 • 4 - Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
 • 5 - Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
 • 6 - Her alt test için hesaplanan standart puanlar, belirtilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
 • 7 - Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
 • 8 - Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
 • 9 - Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
 • 10 - Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
 • 11 - Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
 • Alt Testler / Ağırlık Katsayıları
 • Türkçe / 4
 • Matematik / 4
 • Fen Bilimleri / 4
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük / 1
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / 1
 • Yabancı Dil / 1