Sözleşmeli personelin sözleşme dönemi içerisinde kullanamadığı izinleri nasıl kullanabileceğine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili bölümlerini kaysayan yönetmelik değişikliğine ilişkin detaylar şöyle:

BÜYÜK ÖLEKLİ İŞLETMELERDE İZİNLER AKTARILABİLECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılan bilişim personeli, sözleşme dönemi içerisinde kullanamadığı izinlerini, bir sonraki (müteakip) sözleşme döneminde kullanabilecek.

Depremde 3 ilde 46 kişi enkazdan kurtarıldı Depremde 3 ilde 46 kişi enkazdan kurtarıldı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İZİN AKTARIMI DÜZENLEMESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, tc. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KULLANILMAYAN İZİNLER SONRAKİ DÖNEME AKTARILIYOR

resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulmuş olan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilen çalışanlardan bilişim personelinin, mevcut sözleşme dönemi içerisinde kullanamadıkları izinlerini, mevcut sözleşme dönemini takip eden sözleşme döneminde kullanabilmesinin önü açılmış oldu.

Kullanılmayan izinlere ödeme yapılmayacak

İşgören ile yapılan cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç olmak üzere, önceki sözleşme dönemlerine ait olan ve personel tarafından kullanılamayan izin hakları ise düşecek ve belirlenen dönemlerde işgörene kullanılmayan izinler karşılığı herhangi bir ödeme yapılmayacak.
Diğer taraftan  Bakanlığın Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükmüne göre, kurumda eğitim, fen, fen-edebiyat, güzel sanatlar, görsel sanatlar ile sanat ve tasarım fakültelerinden mezun olanlar da istihdam edilebilecek.