Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Projesi

Özellikle kız çocuklarının "Ortaöğretim" seviyesinde okullaşmasının artırılması amacıyla "Özellikle KIZ Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Projesi" ..

Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Projesi
17 Ağustos 2009 - 14:55

Özellikle kız çocuklarının "Ortaöğretim" seviyesinde okullaşmasının artırılması amacıyla "Özellikle KIZ Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Projesi" uygulamaya konulmuştur. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı: B.08.0.OGM.0.09.03.04.010.06 /6353 17/07/2009 Konu: Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Projesi İlgi: 12/06/2009 tarih ve B.08.0.SGB.0.03.05-01O.O6- 3223 (2009/52) sayılı Genelge. Eğitimin önemi hakkındaki bilincin arttırılması ve başta kadınlar olmak üzere insan kaynaklarının geliştirilmesi ve iş piyasasına giriş için özellikle kız çocuklarının "Ortaöğretim" seviyesinde okullaşmasının artırılması amacıyla "Özellikle KIZ Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Projesi" uygulamaya konulmuş ve Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nın web adresinde yayınlanmıştır. Sosyo-ekonomik değerlendirmeler sonucu; Ek-l de mevcut olan 43 ilde yaşayan özellikle ortaöğretim çağındaki okula gidemeyen veya gidememiş kız çocuklar veya 'yetişkin kadınlar hedef kitle olarak proje kapsamına alınmıştır. Ortaöğretimde okullaşma oranlarına ilişkin valiliklere gönderilen ilgi Genelge'de de belirtildiği gibi, ortaöğretimde okullaşma oranlarında genel anlamda sürekli bir iyileşme olmakla birlikte yerleşim birimlerine göre meydana gelen farklılıklar önemini korumakla, kız ve erkek öğrenciler arasında okullaşma oranlarındaki farklılıklar da bunun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bakanlığımız Projeler Koordinasyon Başkanlığının internet adresinde belirtildiği Üzere bu farklılıkların giderilmesine ilişkin olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali işbirliği (IPA) fonlarından bütçelendirilen ve toplam bütçesi 16 milyon Avro olan Projenin ana yararlanıcısı Bakanlığımızdır. Söz konusu Projenin 10 milyon Avro'su Hibe Programı kapsamında hedef grubun daha iyi yararlanabilmesi amacıyla STK'ların ve eğitim kurumlarının uygulayabileceği pilot projeler için ayrılmıştır. KIZ Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Hibe Program, kapsamında; * Kız çocuklarının okul terk oranların, azaltmak veya gidermek. * Kız çocuklarının lise veya meslekî eğitim kurumlarına kayıt oranların, arttırmak, * Mesleki ve psikolojik rehberlik hizmetlerini, kalitesini arttırmak, * Özellikle kızların ve kadınların mesleki is gücüne yönelik kabiliyet ve yeterliliklerini artırma, * Eğitimin önemi konusunda özellikle kızların okullaşması ile ilgili olarak medya, Sivil Toplum Kuruluşlar. (STK) ve yerel y6netimlerin katılım ile ailelerin bilincini' arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, konulan seçilmiştir. Yine aynı internet adresinde belirtildiği üzere hibe programı kapsamında verilecek hibelerin alt sınırı 50.000 Avro, üst sının ise 150.000 Avro’dur. Hibe Program, kapsamında hazırlanacak proje bütçelerinin %901ı hibe olarak AB tarafından, %10'u ise başvuru sahibi kurumlar tarafından karşılanacağı belirtilmektedir. Proje kapsamında uygulanacak hibe programına son başvuru tarihi 15.10.2009 olarak belirlenmiştir. *Bu amaçla, Proje kapsamındaki illerde, İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Proje koordinasyon ekipleri tarafından ortaöğretim kurum y6neticileri ve öğretmenlerinin bilgilendirilmeleri, *Genel Müdürlüğümüze bağlı okul müdürlüklerinin projeye başvurmalar, konusunda teşvik ve takip edilmeleri. *Özellikle Ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması ile KIZ çocuklarının okuldan ayrılma oranlarının azaltılması konusunda İl ve ilçelerdeki eğitim kurumaları müdürlerini, sivil toplum kuruluşları ve toplum önderleri ile işbirliği yapmaları, *Başvuru sahibi eğitim kuralarımızın, MFİB (Merkezi İhale Finans Birimi) (www.mfib.gov.tr) ve Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (projeler.meb.gov.tr) web sayfasında yayınlanmış olan Hibe Başvuru Rehberimi ayrıntılı olarak incelemeleri, *Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaöğretim kurum müdürlerimizin: Hibe programından yararlanmak i~in konuya gerekli önemi vermeleri, projelerini zamanında hazırlamaları ve en geç 15.10.2009 tarihine kadar "Merkezi Finans ve ihale Birimi Eskişehir Yolu 4. Km 2. Cad. (Halkbank Kampusu) No:63 C-Blok 06580 Söğütözü/Ankara/Türkiye" adresine göndermeleri, *Duraksamaya düştükleri konularla ilgili olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri bünyesinde bulunan Proje Koordinasyon Ekiplerinden teknik destek almaları, *Aynıca, il milli eğitim müdürlükleri söz konusu projeye katılan Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların isimlerini ve bilgilerini ekli forma uygun olarak doldurmaları ve en geç 16 Kasım 2009 tarihi itibariyle Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (ogm@meb.gov.tr) internet adresine bilgi vermeleri hususunda. Bilgilerinizi ve gereğini Önemle rica ederim. Emin GURKAN Bakan a. Genel Müdürİlgili resmi yazı için tıklayınız

Bu haber 4016 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort