alışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasını tamamladı. 424 bin sözleşmeli personelin 227 bini, 1 Ocak 2023 itibarıyla kadroya geçecek.Öğretmenlikte uygulanan 3+1 uygulaması tüm sözleşmelilere uygulanacak, sözleşmeli personel kademeli olarak kadro hakkını elde edecek. Kamuda uygulanan 4/B statüsünde istihdam sistemden çıkarılarak kaldırılacak

2023 Engelli Memur Atama Tarihleri belli oldu 2023 Engelli Memur Atama Tarihleri belli oldu

PTT, TRT, KOSGEB, YTB, askeriye, sanatçı, ve KİT'lerin kapsam dışında kaldığı bildirildi.. Belediyeler ve il özel idaresinde çalışan sözleşmeli personele de kendi bünyesi içinde kadro hakkı verildi.

YENİ FORMÜLÜN DETAYLARI

alışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmayı tamamladı. Sözleşmeli personel çalışmasına ilişkin detaylara Yeni Şafak Gazetesi ulaştı..

424 bin sözleşmeli personelden 227 bini 1 Ocak 2023 itibarıyle kadroya geçecek. Kalan 197 bin çalışan ise sözleşmesi tarihinden itibaren 3 yılı tamamladıktan sonra 1 yıl da aday memurluk yapacak. Kamuda yeni işe başlayanlar için de formül belli oldu. Buna göre, çalışanlara direkt kadro hakkı verilecek. Ancak sözleşme tarihi itibariyle 3+1 yıl çalıştıktan sonra kadro resmileşecek.

YEŞİL PASAPORT HAKKI

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinde çalışan sözleşmeliler de kendi bünyesinde kadroya geçecek, kendi kurumunda başka bir yerel idareye gidebilecek. Diğer kamu kurum ve kuruluşlara gitmesinin şartlarının değiştirileceği öğrenildi. Önceden öğretmenlikte uygulanan 3+1 yıl uygulaması mevcut çalışan sözleşmelileri ve yeni istihdamları da kapsayarak genişledi. Kadroya geçen sözleşmeliler tayin hakkı, yemek, harcırah, yer değişikliği, sınav hakkı, yeşil pasaport hakkı kazandı.

PROJE BAZLI SÖZLEŞMELİ


Sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlilerini kapsayan 4/B süreli sözleşmelilik de kaldırılacak. Kamudaki sadece proje bazlı sözleşmeli personeller kurumlarda çalıştırılacak. Proje bazlı çalışan kurumlar istihdam edeceği personel ile karşılıklı anlaşarak.

İçerisinde farklı farklı statüler bulunan ve proje bazlı çalışmalar gerçekleştiren kurumlar; YTB, Ulusal Ofis, TRT, Askeri Personeller, Sanatçılar, KİT’ler, KOSGEB gibi kurumların kapsam dışında kaldığı öğrenildi.

Süreli sözleşmeliler için çalışıyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçişiyle özellikle belediyelerde iş güvencesine ilişkin tartışmaların önemli oranda azalacağını, uzun süredir gündemi meşgul eden 4/C'den 4/B'ye geçen personelin mağduriyetinin son bulacağını ve çalışma barışının sağlanacağını söyledi. Yalçın, "Memur-Sen olarak, kamuda asli istihdam türünün tek ve kadrolu olması yönündeki ısrarımız, mücadelemiz sürecek. Kadro müjdesinin süresizlerde oluşturduğu sevincin süreli sözleşmelilerde de yankı bulması için TBMM Komisyon ve Genel Kurul aşamasında gayretimiz devam edecektir" açıklamalarında bulundu..