Sıfır otomobil satışlarına bakanlıktan yeni uygulama Sıfır otomobil satışlarına bakanlıktan yeni uygulama

2017 yılından itibaren geliştirmeye başlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilişim Sistemi çerçevesinde; Elektronik harcama talimatı onay belgesi, elektronik ödeme emri belgesi, elektronik fatura, elektronik teminat mektubu, Elektronik personel bildirim belgesi gibi e-belgeler ile uluslararası standartlarda e-belge oluşturulmuş olup, diğer tüm belgelerin e-belgeye dönüştürülmesi çalışmalarına hızla devam ediliyor. Bu çerçevede; harcama yönetim sistemi, muhasebe yönetim sistemi, taşınır kayıt ve yönetim sistemi, kamu personeli harcama yönetim sistemi, Elektronik tahsilat uygulaması gibi bilişim sistemlerini takibe alan Hazine ve Maliye Bakanlığı, şimdi de kamuda kağıt belge dolaşımını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu sayede belgelerin elektronik ortama taşınması, elektronik imzalı olarak tamamen elektronik ortamda sistemler ve kurumlar arasında dolaşması ve yine tamamen elektronik ortamda Sayıştay'ın denetimine sunulması sağlanıyor. Söz konusu uygulama ile Kamu Mali Yönetimi'nde işlemlerin hızlandırılması, kağıt kullanımının tamamen kaldırılması, Evrakların harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında fiziki dolaşımına son verilerek posta ve kargo masraflarında tasarrufa gidilmesi, Arşivleme sorunu çözülerek dijital arşivlemeye geçilmesi ve personel istihdamında verimlilik artışı, denetimin etkinliğinin artırılması ve elektronik denetimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Mevcut uygulamayla birlikte ödeme emri için kullanılan yıllık yaklaşık 6 milyon adet ve kanıtlayıcı belge olarak kullanılan yıllık yaklaşık 50 milyon adet kağıttan tasarruf yapılması amaçlanıyor..