Kamuda en yüksek ücret alanlar

En yüksek devlet memuru Başbakanlık Müsteşarı olmasına rağmen en yüksek ücreti alanın Başbakanlık Müsteşarı olduğunu söyleyemeyiz.

30 Mart 2014 - 10:40

En yüksek devlet memuru Başbakanlık Müsteşarı olmasına rağmen en yüksek ücreti alanın Başbakanlık Müsteşarı olduğunu söyleyemeyiz. Kamu kesiminde en yüksek ücret alan grup sözleşmeli olarak görev yapan bilişim uzmanlarıdır. Bu yazımızda bunların ne kadar ücret aldıkları ile nasıl istihdam edildiklerini açıklamaya çalışacağız. Kamu kesiminde bilişim uzmanlarının öneminin artması ve bu hizmetlerin düşük ücretlerle yerine getirecek personel bulmadaki zorluklar yeni bir istihdam modeli getirilmesine zemin hazırlamıştır. İşte bu durum, yüksek ücretle bilişim uzmanı çalıştırmanın önünün açılmasına zemin hazırlamıştır. Bilişim uzmanının kamudaki ilk uygulaması SGK'da başladı Kamudaki ilk bilişim uzmanı uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda başlatılmıştır. Bilişim uzmanı istihdamı 5502 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu'nda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 80 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilecektir. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan kurumca belirlenecek en fazla beş kişiye ödenecek ücret, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının beş katını, diğer beş kişiye dört katını, geri kalanlara ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu personele ödenecek ücret ile sözleşme usûl ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, mühendislik fakülteleri veya fen-edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik, fizik bölümlerinden mezun olmaları ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Millî Eğitim Bakanlığı'nın onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olması şarttır. Bilişim uzmanının yaygınlaşması 375 sayılı KHK ile olmuştur Bilişim uzmanının kamuda yaygınlaşması ise 375 sayılı KHK'nin 6'ncı maddesi ile yaygınlaşmıştır. Buna göre 375 sayılı KHK'nin ek 6'ncı maddesinde; '190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanun'a ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmî zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan kurumca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye ödenecek ücret, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer on kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz' hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'te bilişim personeli olarak istihdam edilecek personelin alım süreci ve diğer hususlara yer verilmiştir. Bilişim personeline ödenecek ücret tutarı ne kadardır? 2014 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce çıkarılan mali ve sosyal haklara ilişkin genelgede; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.757,34 TL olarak belirlenmiştir. Bu genelgede yer alan sözleşmeli personele ödenecek 3.757,34 TL ücret tavanına göre; 1- Bilişim personelinden tavan ücretin iki katını alacak personele brüt 7.514,68 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti ise 5.570 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında yıllık ortalama ücret ise 5.000 TL civarında olacaktır. 2- Bilişim personelinden tavan ücretin üç katını alacak personele brüt 11.272,02 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti ise 8.740 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında yıllık ortalama ücret ise 7.540 TL civarında olacaktır. 3- Bilişim personelinden tavan ücretin dört katını alacak personele brüt 15.029,36 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti ise 11.755 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında yıllık ortalama ücret ise 9.950 TL civarında olacaktır. 4- Bilişim personelinden tavan ücretin beş katını alacak personele brüt 18.786,7 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti ise 14.730 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında yıllık ortalama ücret ise 12.360 TL civarında olacaktır. İşte kamu kesiminde en yüksek unvanda olmayıp da en yüksek ücreti alan grup bilişim uzmanlarıdır. Bu ifadeleri yazarken bunların aldıkları ücretleri haketmediğini asla ifade etmek istemeyiz, hepsine helal olsun. Ahmet Ünlü / YENİ ŞAFAK

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Yargı Ve Kanuna Göre Müdürü Müdür Soruşturamaz MEM'ler Bilmiyor mu Yoksa İşlerine Mi Gelmiyor
Yargı Ve Kanuna Göre Müdürü Müdür Soruşturamaz MEM'ler...
Öğretmenler Günü anketinin sonuçları açıklandı
Öğretmenler Günü anketinin sonuçları açıklandı