ANKARA (AA) - Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, "Kamu görevlileri, hizmetin gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalı, yetkilerini adil, doğru, dürüst, tarafsız ve tutarlı bir şekilde kullanmalı, etik davranış ilkelerinden ödün vermemelidir." dedi.

Güngör, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek vermekle görevlendirildiğini belirtti.

Bu amaçla Kurul tarafından eğitim, inceleme ve araştırma başta olmak üzere çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Güngör, "Etik, kişinin davranışlarına temel oluşturan ahlak ilkelerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Etik, insan tutum ve davranışlarının iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış yönden değerlendirilmesidir. Etik davranış ilkeleri ile ulaşılmak istenen amaç, kamu yönetiminde ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek, güven ve dürüstlüğü harika kılmaktır." dedi.

Güngör, artık uluslararası değerlendirmelerde, etik davranış ilkelerinin varlığının ve uygulanma düzeyine ilişkin göstergelerin önemli yer tuttuğuna dikkati çekti.

- "Kamu görevlileri etik davranış ilkelerinden ödün vermemeli"

Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla resen ya da Kurul'a yapılan başvuruların titizlikle incelenerek karara bağlandığını söyleyen Güngör, şöyle devam etti:

"Kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine getirirken halka hizmet bilinci, adalet, dürüstlük, tarafsızlık, nezaket, saygı, çıkar çatışmasından kaçınmak, kamu yararını gözetmek, kamu gücünü, kamu kaynağını ve kamu zamanını doğru ve etkili kullanmak gibi etik ilkelere uygun davranmaları her şeyden önce kamu düzeninin korunması, istikrarın ve kamu yönetimine güvenin sağlanması için gerekli ve zorunludur. Bu nedenle kamu görevlileri, hizmetin gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalı, yetkilerini adil, doğru, dürüst, tarafsız ve tutarlı şekilde kullanmalı, etik davranış ilkelerinden ödün vermemelidir."

Güngör, kamu görevlilerinden beklenenin, etik davranış ilkelerine uygun davranarak görev ve sorumluluklarını kamu hizmeti bilinciyle, layıkıyla yerine getirmeleri olduğunu ifade ederek, bu kişilerin etik ilkeler konusunda bilinçlenmesinin, yönetim kalitesini yükselteceğini dile getirdi.

Etik eğitim çalışmalarının daha yaygın ve etkin hale getirilmesinin çok önemli olduğunu anlatan Güngör, "Etik eğitimi öncelikle ana kucağında başlamalı, ailede bilgi, kültür ve medeniyet değerlerimiz yetişen çocuklarımıza aktarılmalı, okul öncesinden başlayarak eğitimin her seviyesinde etik bilinç oluşturulmalıdır. Etik konusu, yasal çerçeveye sığdırılamaz veya sadece yasal düzenlemelerle kontrol edilebilecek kesin ve net bir olgu değildir." diye konuştu.

- "Devletimize duyulan güven ve içten bağlılığı artırmak temel amaç"

Güngör, şunları kaydetti:

Kastamonu'da düğünde havaya ateş eden 6 kişinin silahına el konuldu Kastamonu'da düğünde havaya ateş eden 6 kişinin silahına el konuldu

"İçişleri Bakanlığımızla imzalayacağımız işbirliği protokolü ile kaymakamlar, emniyet amirleri, valilik ve kaymakamlık personeli ile emniyet ve jandarma personelinin etik ilkelere bağlılığının güçlendirilmesi amacıyla etik eğitimi ve etik eğiticileri yetiştirilmesi çalışmalarını başlatacağımız için çok mutluyuz.

Emniyet, jandarma, nüfus işleri, mülki idare amirleri, acil durum ve afet hizmetleri gibi birçok önemli alanda halka hizmet sunan İçişleri Bakanlığımız ile Kurulumuz işbirliğiyle yürütülecek çalışmalarla kamu hizmeti süreçlerinde etik ilkelere bağlılığı güçlendirerek, devletimize duyulan güven ve içten bağlılığı artırmak protokolün temel amacıdır."

- Yapay zeka etiği

Kurul tarafından kamu görevlilerinin sosyal medya kullanım etik ilkelerinin, daha sonra da yerel yönetim kamu görevlileri etik davranış ilkelerininin paylaşıldığını belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Bu dönemde de kamuda dijital teknoloji ve yapay zeka sistemleri kullanımının ortaya çıkaracağı fırsatları ve riskleri dikkate alarak dijital etik, yapay zeka etiği ve doğal afetlerde yaşanan kriz dönemleri etiği konularında etik ilkeler belirlemek üzere bilimsel gelişmeler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, ülkemizde kamu hizmetinin kalitesini yükseltmek ve toplumumuza etik standartlar çerçevesinde en iyi şekilde kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlamaktır."

Kaynak: aa