KDK'nin kararına göre, Ankara'da bir aile sağlığı merkezinde sözleşmeli çalışan hemşirenin, doğum öncesi ve sonrası kullandığı izinleri nedeniyle maaşından toplam 15 bin 959 lira kesinti yapıldı.

Hukuki anlamda her türlü izin kullanımının ücretli olması gerektiğini, ücretli izin hakkının anayasal bir hak olduğunu belirten hemşire, Aile Hekimliği Kanunu'nda da maaş kesintisi yapılmasına yönelik düzenleme bulunmadığını ifade etti. Hemşire, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı biçimde maaşından kesinti yapıldığını ileri sürdü. Söz konusu işlemin hukuki olmadığını savunan başvurucu, maaşından yapılan kesintinin iadesi için KDK'ye başvurdu.

Memur maaşlarına ilk zam farkı belli oldu Memur maaşlarına ilk zam farkı belli oldu

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucunun maaşından kesinti yapılmasının hukuk ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna vararak kesinti işleminin iptal edilmesi yönünde Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderilmesini kararlaştırdı.

Kurumun kararında, aile sağlığı merkezi çalışanlarının izin sürelerinin sözleşmeli personele ilişkin izin süreleri kapsamında belirlenmesi gerektiği, ilgili mevzuatta da doğum yapan sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle ücretli doğum izni verileceğinin hüküm altına alındığı ifade edildi.

Başvurucunun Eylül ve Aralık 2021 tarihlerinde izin kullandığı bildirilen kararda, "Sözleşmeli personelin kullandığı izin için ücretli izin verilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili idarenin başvuranın maaşından kesinti yapması yönünde yapılan işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır." tespitine yer verildi.'' ifadeleri kullanıldı..