Kadroya Geçen Sözleşmeli Öğretmenlere Bir Kademe Verilecek Mi?

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan öğretmenlerden kadroya geçen, 3 yıl hizmetlerini öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydı ile, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirerek hak ettikleri tarihte iki yıla bir kademe ve sekiz yıllık olumlu sicilden dolayı bir kademe verilmesi gerekmektedir.

Kadroya Geçen Sözleşmeli Öğretmenlere Bir Kademe Verilecek Mi?
31 Ekim 2019 - 15:19

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nın 64. Maddesi 3. Fıkrasında; ‘’72’nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara ve bu yörelerde fiilen çalışmak sureti ile geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az olan süreler dikkate alınmaz. ‘’ hükümlerine göre ilgili şartları taşıyanlara iki yılda bir olmak üzere ilaveten bir kademe verilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64. Maddesi 4.fıkrasında; ‘’ Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecesinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.’’ Hükmü yer almakta olup, hüküm uyarınca da sekiz yıl süresince herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe verileceği ve geçici 36. Maddesinde sekiz yıl içinde ceza almayanlara kademe verilmesine ilişkin geçiş hükümleri belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre; sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken kadrolu öğretmenliğe geçenlerin geçmiş hizmetlerine iki yıla bir ve sekiz yıllık olumlu sicilden ötürü bir kademe verilir mi?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4.maddesi ve 3.fıkrasında; ‘’Bu madde gereğince atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süre ile başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmede bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereğince üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanmaktadırlar. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl görev yapar ve bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz’’ hükümleri gereğince sözleşmeli öğretmenlerden üç yılını tamamlayanlar, bulundukları yerde kadrolu öğretmenliğe atanırlar.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4.maddesi ve 4.fıkrasında; ‘’ Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların 657 sayılı DMK’nun 4.maddesi B fıkrası uyarınca, sözleşmeli öğretmen pozisyonunda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydı ile kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar atandıkları kadronun sosyal ve mali haklarına göreve başladığı takip eden aybaşından itibaren hak kazanır. Önceki pozisyonlarda aldıkları sosyal ve mali haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz’’ hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken kadrolu öğretmenliğe atananların geçmiş üç hizmet yılı öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydı ile, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilerek, hak ettikleri tarihte iki yıla bir kademe ve sekiz yıllık olumlu sicilden dolayı bir kademe verilmesi gerekmektedir.

 

Bu haber 1755 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort