Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esas alınmaktadır..

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, kendi isteği doğrultusunda çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. oğul doğumlarda ise bu sürelere birer ay ilave edilir.

ocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki (12) ay olarak uygulanır.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine sekiz haftalık doğum izninin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanabilmektedirler.

Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

Memur maaş zam farkında %8 mi %30 mu baz alınacak Memur maaş zam farkında %8 mi %30 mu baz alınacak

Eğitim alışanları İçin Hak Arama Rehberi - Eğitim Bir Sen