İşte memurların yeni hakları

Memura yeni haklar geliyor

İşte memurların yeni hakları
02 Aralık 2008 - 11:44

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle memurlara bir dizi yeni hak verilmesi planlanıyor. Alınan bilgiye göre, Kamu İşveren Kurulu ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen arasında yürütülen toplu görüşmeler sonunda taraflar arasında mutabakata varılan konulara ilişkin çalışmalar başladı. Devlet Personel Başkanlığı, konfederasyonların toplu görüşme mutabakat metninde yer alan taleplerini gerçekleştirmek amacıyla “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” ile “Genelge Taslağı” hazırladı. Hazırlanan taslaklar, toplu görüşmelerin sonuçlarına ilişkin yürütülen ve yürütülmesi planlanan diğer çalışmalarla ilgili bilgiler, görüşleri alınmak üzere Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'e gönderildi. “657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı”na göre, aynı hizmet niteliklerine sahip, aynı unvandaki memurların, hizmet gerekleri ve atanmaya ilişkin diğer şartları taşıması kaydıyla, yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında “yetkili amirin uygun bulması” prosedürü kaldırılacak. Örneğin, iki öğretmen ya da mühendisin karşılıklı yer değiştirme talebinin bulunması, bu düzenleme için yeterli olmayacak. Öğretmenlerin aynı branş, mühendislerin de aynı alandan olması şartı aranacak. Bakıma muhtaç hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporu ile refakatçi tahsisinin gerekmesi durumunda, memura yılda 1 aya kadar refakat izni verilecek. Bunun dışında çocuğu doğan memura verilen 3 günlük mazeret izni 5 güne çıkarılacak. Memurlara, eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde de 3 gün mazeret izni verilecek. Olumsuz sicil alan devlet memurları, sicil raporlarıyla ilgili halen sicil amirlerine itiraz edebilirken, yapılacak düzenlemeyle bu itirazın daha sağlıklı değerlendirilebilmesi amacıyla değerlendirme komisyonu kurulacak. Komisyonun yapısı ve çalışma esasları, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nde düzenlenecek. Bu komisyonda memurun bağlı bulunduğu sendikadan temsilci de bulunacak. “İzinsiz olarak ikamet ettiği ilin hudutlarını terk etmek” disiplin suçu olmaktan çıkacak. Haklarında yürütülen disiplin soruşturmaları kapsamında devlet memurlarına verilen savunma süresi, ilgilinin isteği üzerine 7 gün daha uzatılabilecek. Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan genelge taslağında da şu düzenlemeler yer alıyor... Devlet memurları halen kendilerine verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı varsa bir üst disiplin amirine, yoksa disiplin kuruluna itiraz edebilirken, yapılacak düzenlemeyle uyarma ve kınama cezalarına ilişkin itirazların tamamının, “bir kurul kararının bireysel karardan daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle” disiplin kurullarına yapılması sağlanacak. Ulaşım ve iletişim imkanları göz önüne alınarak, memurların, tatillerde ikamet ettikleri il hudutlarını terk etmeleri durumunda amirlerinden izin almaları uygulamasına son verilecek. Ayrıca görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılıp beraat eden devlet memurlarının, avukatlarına ödedikleri vekalet ücretleri ile davaya ilişkin yaptıkları diğer harcamalar müracaat tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecek. Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan genelge taslağında da şu düzenlemeler yer alıyor: -Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanması sağlanacak. -Hizmet gerekleri, personel ve kadro planlaması ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kurumların görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren kadrolara atama ihtiyacının doğması halinde gereken en kısa sürede görevde yükselme mahiyetinde atama prosedürü uygulanacak. -Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenecek, ihtiyaç bulunması halinde bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulacak. -Engelli kamu çalışanlarının çalışma şartları iyileştirilecek. -Yürütülen soruşturma ve yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda memur hakkındaki şikayet ve ihbarın sabit görülmemesi durumunda, memurun garaz, soyut hakaret veya uydurma bir suç maksadıyla maruz kaldığı isnat ve iftiralara karşı korunması için kamu davası açılması konusunda, yetkili amirlere yüklenen sorumluluğun yerine getirilmesinde titizlik gösterilecek. -Personele yaptırılan ve ücretle karşılanmayan her 8 saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesine titizlikle uyulacak. -399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içinde kullanmaları sağlanacak. SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BECAYİŞ TALEBİ Ayrıca Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/b maddesi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin Devlet Personel Başkanlığınca, “eş durumu nedeniyle yer değiştirme, askerlik dönüşü göreve başlama ve en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkı verilmesi” talepleriyle ilgili mevzuat değişikliği çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yazıda, “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la ilgili bakanlıktan değerlendirme talep edildi. Hürriyet

Bu haber 873 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort