İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ders çizelgeleri çalıştayı

MEB Çubukçu, Başkent Öğretmenevi'ndeki “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin Değerlendirilmesi

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ders çizelgeleri çalıştayı
15 Mart 2010 - 16:25

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Başkent Öğretmenevi'ndeki “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı”nın açılış törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Başkent Öğretmenevi'ndeki “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı”nın açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Çubukçu, eğitim ve öğretim programlarının, eğitim sisteminin bütün unsurlarını etkilediğini ifade ederek, eğitim programlarının sürekli değiştirilmesi ve geliştirilmesi üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti. Büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde, eğitim sistemini sürekli olarak geliştirmenin ve eğitimin niteliğini yükseltme arayışının hiç bitmeyen bir süreç olarak görülmesi gerektiğine işaret eden Bakan Çubukçu, bu sürece uzmanlar ve akademisyenlerin katkılarının büyük önem taşıdığını söyledi. Bakan Çubukçu, “Gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin eğitim sistemlerinin en önemli özelliği değişime, dönüşüme açık, sorunları tespit ile bunlara çözüm üretebilecek ve geleceği inşa edebilecek zihinsel alt yapıya ve mekanizmalara sahip olmalarıdır. Bu kapsamda ülkemizin son yıllarda eğitim alanında gerçekleştirdiği atılımlar, Avrupa Birliği ile uyum sürecinde ve dünyada meydana gelen değişimleri kavramada ve takip etmede çok önemli adımlar atılmıştır” diye konuştu. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 2004 yılından bu yana eğitim programlarının hazırlanması, ders kitaplarının yazılması, okulların fiziki ve teknik alt yapılarının yenilenmesi, öğretmen-öğrenci ve yöneticilerin niteliklerinin artırılması gibi çok farklı alanlarda proje, kampanya ve çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Bakan Çubukçu, bu kapsamlı çalışmalarda geniş bir perspektifle ele alınması gereken konulardan birisinin de haftalık ders çizelgelerinin düzenlenmesi olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, şöyle devam etti: “Son 6-7 yılda okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde haftalık ders çizelgelerinde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin öğretim programları geliştirilerek pilot uygulamalarının tamamlanmasından sonra ülke genelinde yaygın bir uygulamaya geçildi. Bu çalışmalara paralel olarak ilköğretim okulları haftalık ders programı çizelgesi yeniden düzenlenerek, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulmuştur. Bu çizelgeyle ilk defa zorunlu dersler arasında teknoloji ve tasarım, seçmeli dersler arasına ise sanat, spor etkinlikleri, satranç, düşünme eğitimi, halk kültürü, medya okuryazarlığı derslerine ilköğretim düzeyinde yer verilmiş, öğretim programları geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. Yine Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu yeni üniversite geçiş sistemine paralel olarak, ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapıya doğru geçilmesi çalışmaları kapsamında da ortaöğretim okullarının haftalık ders çizelgelerinde değişiklikler yapıldı. 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren de uygulamaya konuldu. Mesleki orta öğretim okullarının haftalık ders çizelgelerinde seçmeli ders saatlerinin artırılmasıyla mesleki eğitim için ayrılan süreden ödün vermeksizin üst öğrenimi hedefleyen öğrencilerin istedikleri genel kültür derslerini almalarının da önü açıldı.” Yapılan tüm bu çalışmalarda referans noktasının demokratik değerlerle donanmış, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş, hayat boyu öğrenen ve insan haklarına saygılı bireyler yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Bakan Çubukçu, bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirdiği öğretim programlarının sadece bilginin değil, değer, tutum ve tavır geliştirmenin önemli olduğunu vurgulamak, öz güven, hayal gücü ve estetik duygularını geliştirmek, bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığını kazandırmak, soru sormayı ve sorgulamayı ön plana çıkarmak, sorun çözmeye odaklanmak, öğrencileri zihinsel, bilişsel ve duygusal olarak bir bütün olarak görmek ve onların bu yönlerinin geliştirilmesi için çaba harcamak, insan ilişkilerinde ahlaki ve etik kurallara önem vermek gibi temel hususlar üzerinde durduğunu da söyledi. Bakan Çubukçu, “İşte bu öğrencilere kazandırmaya çalıştığımız bu ve benzer niteliklerin yanında Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken 'Nasıl bir gelecek, nasıl bir Türkiye ve nasıl bir dünya?' sorularına 'Vizyon 2023' öngörüsü çerçevesinde cevap verebilmemiz gerekiyor. Şurası bir gerçek ki dün bugünden farklı olduğu gibi gelecek günler de bugünümüzden çok farklı koşullar içerecek. Bu nedenle çocuklarımızı yaşayacakları geleceğin koşullarına uygun olarak yetiştirmeliyiz” dedi. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, öğretim programlarının okullarda etkili ve amacına uygun bir biçimde uygulanabilmesi için yapılan bu çalıştayda, “İlk ve ortaöğretim kurumlarında haftalık toplam ders saatinin sayısının yeterliliği”, “Ortak dersler, alan ve dal dersleri arasındaki oran”, “Seçmeli derslerin seçiminde ve uygulanmasındaki sorunlar ve çözüm önerileri”, “Genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında ortak sınıf uygulamasının etkinliği”, “Genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında yatay ve dikey geçiş uygulamaları”, “Yükseköğrenime geçişte alınan derslerin ders saatlerinin yeterliliği” gibi konuların ele alınacağını bildirdi. Çalıştay katılımcılarının bu konularda sunacakları görüşlerin önemini vurgulayan Bakan Çubukçu, bu görüşlerin eğitim sisteminin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan da Cumhuriyet tarihi boyunca eğitim sisteminde nicelik ve nitelik bakımından önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni ihtiyaçların da yeni düzenlemeleri zorunlu kıldığını ifade etti. Bu çerçevede, programlar, ders kitapları, haftalık ders çizelgeleri ve eğitim mevzuatının belli aralıklarla geliştirildiğini ve yenilendiğini söyleyen Tufan, 2004 yılında başlatılan program yenileme çalışmalarının çok az sayıdaki ders dışında bitirildiğini, programların okullarda etkili ve somut biçimde hayata geçirilmesi için ilk ve ortaöğretim okullarına ait haftalık ders çizelgelerinin yeniden düzenlendiğini anlattı. Tufan, haftalık ders çizelgelerinin yeniden düzenlenmesinde, programların genel felsefesinin yanı sıra öğrencilerin gelişimsel özellikleri, programların bilimsel içeriği, eğitim kurumlarının açık bulunduğu iş günü sayısı, alanların diğer alanlar ve kendi içindeki ağırlıkları, öğretmenlerin nitelikleri, diğer ülkelerin haftalık ders çizelgeleri ve yükseköğretime geçiş gibi hususların göz önünde bulundurulduğunu dile getirdi. Türkiye'deki yıllık eğitim süresinin genel olarak Avrupa ülkeleriyle aynı düzeyde olduğuna işaret eden Tufan, AB ülkelerinden örnekler verdi. Çalıştay çerçevesinde haftalık ders çizelgeleri, çizelgelerde yer alması gereken dersler ve ders saati süresi gibi konulardaki görüşler ve önerilerin dile getirileceğini belirten Tufan, burada ortaya çıkacak görüşlerin çalışmalara ışık tutacağını kaydetti.

Bu haber 2800 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort