erkek protez saçthemeforest temaları

İl Dışı ve İl İçi Atamalara Bir nebze Çare "Becayiş"

Önerilerinin birçoğu MEB tarafından hayata geçirilen Değer'den bomba bir öneri daha. Eğitimci Yazar Sedat DEGER’den İl içi ve il dışı atamaları rahatlatacak çözüm önerisi. Kanunda olan Becayiş sisteminin atama ve yer değiştirme yönetmeliğine girmesini ifade eden DEGER böylece bir çok yer değiştiremeyen öğretmenin yarasına bir nebze de olsa merhem olabileceğini ifade etti.

İl Dışı ve İl İçi Atamalara Bir nebze Çare "Becayiş"
06 Nisan 2017 - 23:17 - Güncelleme: 06 Nisan 2017 - 23:35

Öğretmenlerin il içi ile il dışı atamalarında norm kadroların sınırlılığından dolayı çoğu zaman öğretmen atanamama sorunu yaşamakta hatta yıllarca görev yaptığı yerde çakılı kalabilmektedir. Bu sıkıntının çözümlerinden birsi de becayiş sistemidir. Yani atanmak istedikleri yerlerde görev yapan iki öğretmenin karşılıklı yer değiştirme yapabileceği atama sistemi.

MEB Becayiş Hakkını Vermeli

Milli Eğitim Bakanlığı , öğretmenlerin yer değiştirmelerinde yaşanan aksaklıkları bir nebze de giderebilmek adına 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 73. Maddesince de  bir hak olan becayiş uygulamasını bir an evvel  başlatması uygun olacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığında ,memurların kendi istekleri ile karşılıklı yer değiştirme hakkı olan “becayiş” ne yazık ki uygulanmıyor. Normalde 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 73. Maddesinde becayişin tanımı yapılarak  memurlara karşılıklı yer değiştirmeleri hukuki olarak hak verilmiştir fakat  17 Nisan 2015 CUMA günü yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde becayişe yer  verilmediği için öğretmenler becayiş yapamıyor.Kanunda verilmiş bir hakkın yönetmelikte verilmemesi büyük bir eksiklik olmanın ziyadesinde devlet memuru olan öğretmenlerin yer değiştirmelerine büyük bir engel teşkil etmektedir.Halbuki becayiş olsa öğretmenlerin atanamamasına bir nebze de çare olabilecek.Bu konuda verilmiş mahkeme kararlarını incelediğimizde ise 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 73. Maddesine atıfta bulunularak her ne kadar ilgili yönetmelikte becayiş hakkı olmasa da üst norm olan kanunda verilmesinden yola çıkarak öğretmenlerin de becayiş hakkının olduğunun kararları verilmiştir.
Örneğin ;  İstanbuldaki sınıf öğretmeni  ile Elazığ kovancılardaki sınıf öğretmenlerinin  becayiş taleplerinin İstanbul Valiliği’nin(İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün), öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirmelerine  (becayiş) olanak sağlayacak herhangi  bir hüküm bulunmadığı gerekçesiyle reddetmesi üzerine, işlemin iptali istemiyle 5. İstanbul İdare Mahkemesi’ne öğretmenlerce dava açılmış ve mahkeme öğretmenleri haklı bulmuştu.Valiliğin Danıştay 2. Dairesine taşıdığı mahkeme kararında yine bir şey değişmedi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı işlemin hukuka aykırı olduğu kararı verilerek valiliğin başvurusu red edilmişti.Bunun gibi mahkeme kararlarını daha da çoğaltabiliriz. 

Becayiş için şartlar;
  657 Sayılı Devlet memurları kanunun 73. Maddesinde” Aynı Kurumun başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” Şeklinde belirlenmiştir.Burada önemli olan amirlerin uygun bulmasıdır.Fakat öğretmenlerin  becayişlerinde kamu yararına olmayacak herhangi bir durum olmadığı aşikardır.Gerekli şartları taşıyan öğretmenlerin becayiş ile atanmasına izin verilmesi gerekir.Becayiş yapmak isteyenler Silsile yolu ile bakanlığa dilekçeler ile başvurmaları gerekir. Devlet Memurları Kanunu'nun tanımına göre Becayiş aynı kurum personeli arasında yapılır.Yani Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik bakanlığı arasındaki memurlar arasında olamaz.Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenler kendi aralarında becayiş talebinde bulunabilirler. Becayişte, sınıf ve ünvan aynı olmalıdır. Örneğin sınıf öğretmenleri kendi aralarında, doktorlar kendi aralarında becayiş yapabilirler. Becayiş'in atamaya yetkili amirce uygun bulunması gerekmektedir. Örneğin Mersin ile Adana arasında becayiş yapacak personelinin bir dilekçe ile bölge, il veya ilçe müdürlükleri aracılığı ile Bakanlığa başvurması ve Bakanlığın da bunu uygun görmesi gerekmektedir.  
  Ayrıca 2008 yılında ise Kamu İşveren Kurulu ile Yetkili Sendika ve Konfederasyonları arasında yapılan görüşmelerde  73. Maddenin değiştirilmesi  için anlaşılmıştı. Anlaşmaya göre; aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme (becayiş) taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme koşulunda gerekli nitelikleri taşıyor olmaları şartıyla yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması hususunda kanuni düzenleme yapılmasında mutabakat kararına varılmıştır.Fakat her ne hikmetse  hala yasalaşmamıştır.Değiştirilmesi düşünülen madde şu şekildeydi: "Madde 73: Bir Kurum bünyesinde farklı görev yerlerinde çalışmakta olan aynı hizmet niteliklerine sahip aynı unvandaki memurların karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, hizmet gerekleri ve atanabilme için öngörülen diğer şartları taşıyor olmaları kaydıyla yerine getirilir."
Becayişin kabul edilmeme ihtimali var mıdır?
657 sayılı Kanun, her ne kadar becayiş için atamaya yetkili amirin onayını zorunlu görmüşse de, onay verilmemesi için hiçbir sebep bulunmamaktadır. İdarenin yaptığı ve yapacağı tüm işlemlerin kamu yarına uygun olması gerekmektedir. Becayişte kamu yararı açısından, olumsuz cevap verilmesini gerektirecek hiçbir neden bulunmamaktadır.
Becayiş ve zorunlu hizmet ilişkisi
Öğretmenler ve sağlık personeli zorunlu hizmete tabidir. Bu nedenle zorunlu hizmet gören personelin becayiş isteyeceği ilinde zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olması gerekmektedir.
 
Ayrıca becayiş sisteminde memurların özellikle para vererek bunu rant sistemine dönüştürmesi de olasılıklar arasında mevcut.Bu şekilde becayişi uygulayan bakanlıkların yakındığı durumların başında da bu şekilde becayişi kullanan memurlardır.Bu yüzden iyi bir düşüncenin süzgecinden sonra öğretmenlerin bu sistemi kullanarak rant kapısına çevirmesine olanak vermeyen bir becayiş sistemi hayata geçirilebilir.Akabinde İl içinde ve dışında yer değiştiremeyen öğretmenlerin yaşadığı bu atanamama probleminin önemli ölçüde giderilecektir.
Sedat  DEGER 
Eğitimci Yazar
 
 
 

Bu haber 10694 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort