Hangi memura ne kadar giyecek yardımı verilecek?

Maliye Bakanlığı 657 sayılı devlet memurları Kanunu'na tabii olan memurların giyecek yardımına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı.

04 Şubat 2014 - 09:20

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yayımladığı genelde ile memurlara yapışacak giyim yardımlarını açıkladı.. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 45516914-115457-3 Konu: Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin Uygulanması ......................... BAKANLIĞINA ......................... MÜSTEŞARLIĞINA ......................... REKTÖRLÜĞÜNE ......................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ......................... VALİLİĞİNE 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi uyarınca 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde, kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle ihale mevzuatına göre karşılayacakları belirtilmiştir. Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak farklı uygulamaların önlenmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 1) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi Ek:1 de yer almaktadır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verecekleri giyim eşyalarında belirlenmiş olan bu fiyatları aşmayacak şekilde ihale mevzuatına göre işlem yapacaklardır. 2) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklik uyarınca, Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelin 16, 17, 18, 19 ve 20 nci sıraları ile II sayılı cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümünün 3 üncü sırasında sayılan personele yapılacak giyecek yardımları ayni olarak yapılmaya devam edilecek, diğer personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli ise nakden ödenecektir. 3) Yönetmeliğe ekli I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları esas alınarak hazırlanan Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi Ek:2 de yer almaktadır. Nakdi olarak yapılacak giyim yardımının ödenmesinde bu fiyatlar esas alınacaktır. ÖRNEK 1- Yönetmeliğe ekli I sayılı cetvelde, kadro unvanı şoför olan personele verilecek giyim eşyası; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlenmiştir. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan; tutarında ödeme yapılacaktır. İlgili personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli, kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecektir. ÖRNEK 2- Yönetmeliğe ekli II sayılı cetvelde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan personele verilecek giyim eşyası takım elbise ve ayakkabı olarak belirlenmiştir. Buna göre ilgili personele Ek:2 de belirlenmiş olan, tutarında ödeme yapılacaktır. 4- Ayni olarak yapılacak giyecek yardımına ilişkin giderler, idare bütçelerinin ilgisine göre 03.2.5.01- Giyecek Alımları ya da 03.2.5.90- Diğer Giyim ve Kuşam Alımları ekonomik kodlarına, nakdi olarak yapılacak giyecek yardımları ise 01.1.4.01- Sosyal Haklar ekonomik koduna gider kaydedilmek suretiyle ödenecektir. 5) Nakdi olarak yapılacak ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra geri kalan tutar ilgili personele ödenecektir. 6) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca kurumlar tarafından, giyim eşyalarının verilmesinde Yönetmeliğe ekli cetveller esas alınarak personelin kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre bir örneği Ek:3 de yer alan dağıtım listesi düzenlenecektir. Bu listeler ayni ve nakdi olarak yapılan giyecek yardımları için ayrı ayrı düzenlenecektir. Listeler ilgili kurumlar tarafından muhafaza edilecek ve yetkililerin talebi üzerine bunlara ibraz edilecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı


YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Liseye Kayıt Uygulaması tanıtım kitapçığı yayınlandı
Liseye Kayıt Uygulaması tanıtım kitapçığı yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan ders saati süresi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan ders saati süresi açıklaması