Hangi Kamu Görevlisine Ne Kadar Tayin Bedeli Ödenir

Kamu görevlilerinin bazılarına yemek yardımı yapılırken, bazılarına ise yemek yardımı yerine Tayın Bedeli ödenmektedir.

Hangi Kamu Görevlisine Ne Kadar Tayin Bedeli Ödenir
29 Mart 2016 - 18:31

Tayın bedeli kimlere ödenir?
Tayın bedeli, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'da ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik'te düzenlenmiştir.
Buna göre; barışta ve savaşta Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığı'na bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığı'na bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlerine ayda günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak verilir.
Tayın bedelinin tutarı nasıl belirlenir?
Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe Kanunu'nda gösterilen miktarı aşmamak üzere, Ankara mahalli rayici üzerinden Milli Savunma, İçişleri ve Maliye ve Orman Bakanlıklarınca müştereken saptanmaktadır. Buna göre tayın bedelinin tavanı 2100* 0,088069 = 184,94'dir. Genel olarak bu tavan rakam üzerinden ödeme yapılmaktadır.
Ayrıca, 2155 sayılı Kanun'a göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik'te konu bütün detaylarıyla izah edilmiştir. Tayın bedelinin ödeneceği maksimum tutar ise her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında belirlenmektedir. Bu çerçevede, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin tutarlarını gösteren K – Cetveli'nde; “2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez'' ifadesine yer verilmiştir.
2155 sayılı Kanun kapsamında olmamakla birlikte 23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme'de bazı personele tayın bedeli ödeneceği belirlenmiştir.
Buna göre toplu sözleşmenin; ''PTT'de Mobil Çalışan Personele Yemek Yardımı Verilmesi'' başlıklı 8'inci maddesinde, ''T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan posta başdağıtıcı ve dağıtıcılarından merkez nüfusu 50.000'i aşan yerleşim yerlerinde mobil hizmet verenlere 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir'' ifadesine yer verilmiştir.

Öğretmenlere Olumlu Sicilden Derece ve Kademe Verildi


Sözleşmede yer verilen hüküm çerçevesinde; Merkez nüfusu 50.000'i aşan yerleşim yerlerinde çalışan posta başdağıtıcı ve dağıtıcılarına izinli veya raporlu olduğu günler dışında fiilen çalıştığı gün sayısı dikkate alınarak 2155 sayılı Kanun'a göre ilgili kurumlarca belirlenen (2100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt rakam üzerinden 01.01.2016 tarihinden itibaren takip eden ayda maaş ile birlikte tayın bedeli ödenecektir. Daha önceki toplu sözleşme metinde; Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü posta dağıtıcıları ifadesi olduğu için bu ödemenin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi çalışan personele ilişkin olduğu ve idari hizmet sözleşmeli olarak çalışan personel hakkında uygulanmayacağı ifade edilmişti. Ancak, son düzenleme ile bu sorun aşılmıştır.
Ayrıca, toplu sözleşmede “112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personele tayın bedeli verilmesi” başlıklı 24'üncü maddesinde; Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin ek 2'nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun'a göre tayın bedeli verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı'nın görüşü üzerine Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir” ifadesine yer verilmiştir. Daha önceki toplu sözleşmede bu hüküm olmayıp, 2015 yılında yapılan toplu sözleşmeye ilave edilmiştir.

Öğretmenlere 2 Yeni Sınav Görevi Tıkla Başvur


Tayın bedeli nasıl ödenir?
Tayın bedelinin bir aylık tutarı, ay başında maaşla birlikte peşin olarak ödenmektedir. 01.01.2016 tarihinden itibaren hesaplanacak tayın bedeli brüt tutarı: 2100* 0,088069 = 184,94 TL olarak hesaplanır. Maaş katsayısında artış oldukça da bu ödeme artacaktır.
Bu ücretten hangi yasal kesintiler yapılır?
Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecek olup, başka bir kesinti yapılamaz. Damga vergisi oranı ise binde 7,59'dur. Dolayısıyla 184,94 * % 0,759 = 1,4'dür. Buna göre ödenecek net tayın bedeli ise; 184,94 – 1,4 = 183,54 TL'dir.

Yeni Şafak

Öğretmenim öğrenciye sakın dokunma TIKLA OKU
 


Bu haber 1468 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum