Haftasonu seminerine katılmak istemeyen öğretmen için dilekçe örneği

Hafta sonu yapılacak olan öğretmenlerin haziran dönemi seminerine katılmak istemeyen öğretmenler kurumlarına aşağıdaki dilekçeyi vermek durumunda. TÜRK EĞİTİM SEN: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sene sonu mesleki çalışma takviminde hafta sonuna denk gelen 9-10 Haziran tarihlerine de seminer çalışması konulmuştur.

Haftasonu seminerine katılmak istemeyen öğretmen için dilekçe örneği

Hafta sonu yapılacak olan öğretmenlerin haziran dönemi seminerine katılmak istemeyen öğretmenler kurumlarına aşağıdaki dilekçeyi vermek durumunda. TÜRK EĞİTİM SEN: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sene sonu mesleki çalışma takviminde hafta sonuna denk gelen 9-10 Haziran tarihlerine de seminer çalışması konulmuştur.

Haftasonu seminerine katılmak istemeyen öğretmen için dilekçe örneği
07 Haziran 2018 - 15:40

Bilindiği üzere sendikamızca tarafından 2017-2018 öğretim yılı ikinci döneminde, mesai saatleri dışında yapılacak toplantı, seminer, hizmet içi eğitim gibi faaliyetlere katılmamaya yönelik eylem kararı alınmıştı.
 Bu kapsamda, hafta sonunda yapılacak mesleki çalışmalara katılmak istemeyen üyelerimizin sendikal eylemimiz kapsamında aşağıdaki dilekçeyi okullarına vermeleri gerekmektedir. Hafta sonu yapılacak mesleki çalışmaya katılmama dilekçesi örneği


…………………OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Okulunuzda ……… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Tarafıma ders saatleri dışında, gönüllülük esasına dayanmadan, 09 Haziran 2018-10 Haziran 2018 tarihlerinde seminer görevi verilmektedir.


Mesai saatleri ders süreleri ile sınırlı olup, ders saatleri dışında çeşitli kurs, seminer, hizmet içi eğitim faaliyetleri ya da projeler kapsamında yapılan görevlendirmelerin gönüllülük esasına bağlı yapılması gerekmekte iken, bu uygulamanın zorunlu tutulmasının herhangi bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Mesai saatleri dışında zorunlu olarak görev verilmesi, T.C. Anayasası’nın 18. Maddesinde yer alan; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır" hükmü ile düzenlenen angarya yasağına açıkça aykırıdır.


Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen tarafından alınan 12/03/2018 tarih ve 52 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile angarya yasağına aykırı şekilde ders saatleri dışında bu tür faaliyetlerde görevlendirilen üyelerin, isteklerine bağlı olarak 2017-2018 öğretim yılı sonuna kadar ders saatleri dışında verilen görevleri yerine getirmemelerine karar verilmiştir.


Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 12/03/2018 tarih ve 52 sayılı karar doğrultusunda, ders saatleri dışında yer alan 09 Haziran 2018-10 Haziran 2018 tarihlerinde tarafıma verilen seminer görevini yerine getirmeyeceğimi bildirir, gereğini arz ederim.
 ……./……./2018
AD/SOYAD İMZA

YORUMLAR

  • 0 Yorum