Millî Eğitim Bakanlığı haftalık ders çizelgesi önemli değişiklik yaptı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitim alanında ciddi değişiklikler kaydeden bakanlık, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde attığı adımlara bir yenisini ekledi. Yapılan değişiklikle birlikte haftalık ders belgesine yeni dersler eklendi.

haftalık ders çizelgesi önemli değişiklik yaptı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte eğitim alanında ciddi değişiklikler kaydeden bakanlık, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde attığı adımlara bir yenisini ekledi. Yapılan değişiklikle birlikte haftalık ders belgesine yeni dersler eklendi.

MEB’den açıköğretim uyarısı bu öğrenciler sınava alınmayacak MEB’den açıköğretim uyarısı bu öğrenciler sınava alınmayacak

MEB, İlkokul ve ortaokullarda haftalık ders çizelgesi yer alan seçmeli ders sayısını 7 ders artırarak 30'a çıkarıldı. Millî Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokullarda seçmeli derslerin sayısında yaptığı bu artışla öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre eğitim almalarına imkân tanımayı ama açılıyor. Bakan bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda okutulan haftalık ders çizelgesine eklenen yeni seçmeli derslere ait öğretim programları da belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun onaylamasının ardından program uygulanmaya başlandı. Çizelgeye eklenen yeni seçmeli dersler arasında afet bilinci, ahlak ve yurttaşlık, dijital ve geleneksel sanatlar, görgü kuralları, nezaket, halk oyunları, masal ve destanlar, bilim uygulamaları, oyun, robotik kodlama, temel yaşam becerileri, aile, yapay zekâ uygulamaları gibi farklı ilgi alanlarından dersler yer aldı. MEB, yeni seçmeli derslerin öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkıda bulunacağını düşünüyor.
MEB tarafından haftalık gerçekleştirilen değişikliğin temel amacı, öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre eğitim almalarına imkân tanımaktır. Atılan bu adımlarla birlikte öğrenciler kendi ilgi alanlarını keşfedebilir ve bu alanlarda kendilerini geliştirebilirler. Ayrıca, seçmeli dersler öğrencilerin kişisel gelişimlerine ve toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesine de katkıda bulunabilir.