Güvenlik soruşturmaları için kanun teklifi TBMM'de

Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güvenlik soruşturmalarına ilişkin kanun teklifi sundu. Teklif yasalaşırsa güvenlik soruşturmalarının sonucu daha hızlı alınacak. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre, güvenlik soruşturmasının nasıl yapılacağını düzenleyen maddede değişiklik yapılıyor.

Güvenlik soruşturmaları için kanun teklifi TBMM'de

Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güvenlik soruşturmalarına ilişkin kanun teklifi sundu. Teklif yasalaşırsa güvenlik soruşturmalarının sonucu daha hızlı alınacak. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre, güvenlik soruşturmasının nasıl yapılacağını düzenleyen maddede değişiklik yapılıyor.

Güvenlik soruşturmaları için kanun teklifi TBMM'de
10 Ekim 2018 - 15:14

Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güvenlik soruşturmalarına ilişkin kanun teklifi sundu. Teklif yasalaşırsa güvenlik soruşturmalarının sonucu daha hızlı alınacak. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre, güvenlik soruşturmasının nasıl yapılacağını düzenleyen maddede değişiklik yapılıyor.

Ak Parti, 10 Ekim 2018 tarihi itibariyle, TBMM'ye 50 maddelik bir kanun teklifi sundu. Teklifte yer alan maddelerden birisi de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkindir.
Teklifteki düzenlemenin yasalaşması halinde, güvenlik soruşturmasını yapacak olan memurlar, kamu kurumlarının arşivlerinden bilgi alabilecek, kişiyle ilgili adliyedeki verilere ulaşabilecektir.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, güvenlik soruşturmalarının hızlanması bekleniyor.
İŞTE KANUN TEKLİFİNDEKİ MADDE
MADDE 30- 26/10/1994 tarihli ve 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerce yetkilendirilen personel, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerce yapılan soruşturma ve kovuşturma sonuçlarını almaya yetkilidir."


Kanun teklifinin gerekçesi:
MADDE 30- Devlet güvenliği açısından kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek ve edilmiş kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının nitelikli olarak yapılması gerekmektedir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kamusal zararın önlenmesi ve ayrıca kişiler ile ilgili tam bilgiye ulaşılarak, hak kaybına neden olacak eksik bilgi ile işlem yapılmasının önlenmesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır.
Kanun maddesinin hali hazırdaki hali:
Madde 1 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır.
Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.


YORUMLAR

  • 0 Yorum