Yeni yılda öğretmen maaşlarında oluşacak branş farkları

17 Ekim 2017 - 00:17
1 / 6

Öğretmen kadrolarında görev yapan Devlet memurlarının aylık maaş hesabında; kadro/aylık seviyeleri ve hizmet sürelerinin yanı sıra branşları itibariyle görev yaptıkları okullar da dikkate alınmaktadır.nBazı öğretmenlere, görev yaptıkları okullara göre branşları itibariyle belirlenmiş oranlarda ilave eğitim öğretim tazminat ödenmekte olduğundan, bu ödemeden yararlananların aylık maaşı aynı seviyedeki diğer öğretmenlerin maaşından daha yüksek miktarda olmaktadır.Aylık maaş katsayısında yapılan artışlar, bazı öğretmenlerin yararlanabildiği ilave eğitim öğretim tazminatı miktarını da artırdığından, bu tazminatın miktarı 2018 yılında artmış olacak.nnAşağıdaki tabloda belirtilen okullarda lisans mezunu olarak görev yapan öğretmenlerden, hizalarındaki branşlarda olanlara ödenecek ilave eğitim öğretim tazminatının 2018 yılının ilk ve ikinci altı aylık dönemlerindeki aylık net miktarı şöyle olacak: