Çiçeği burnunda öğretmenlere terör dersi verildi

1 / 7

Öğretmen alımı ile yeni atanan öğretmenlere şimdiye kadar pek rastlanmayan bir uygulama yapılıyor.