Fizik öğretmeni müdür yardımcısı olarak geçici görevlendirilirse ne kadar ek ders ücreti alırlar?

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16.

Fizik öğretmeni müdür yardımcısı olarak geçici görevlendirilirse ne kadar ek ders ücreti alırlar?
16 Nisan 2020 - 01:13 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 - 13:06

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesinin 2. fıkrasında; "Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti" başlıklı 5. maddesinde; "2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır." hükmü yer almaktadır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun yukarıda belirtilen hükmüyle; geçici olarak görevlendirilen yöneticilerin, olası mağduriyetlerin önlenmesi bakımından asıl görevleri için öngörülen ek ders ücretinin geçici görevleri için öngörülen ek ders ücretinden fazla olması durumunda, asıl görevleri için öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaları amaçlanmıştır.

Bu çerçevede; pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken aynı okulun müdürlük görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirildiği belirtilen ilgilinin, bu görevi süresince Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10. maddesinde asıl görevi için öngörülen haftada 28 saat ek ders ücretinden yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

 

Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin hangi görevlerine bağlı olarak ne miktarda ek ders ücretinden yararlandırılacakları belirlenmiştir. Bu belirlemede, asli görevlerinin yanı sıra başka görevleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin geçici görevlerine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılacaklarına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu nedenle asli görevini aksatmamak kaydıyla görev yaptığı okulun pansiyondan sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirildiği belirtilen ilgili öğretmenin, emsali alan öğretmeninin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutması gereken ders saati kadar ders okutması ve hak etmesi halinde ek ders ücretinden yararlandırılması gerekmekte olup; bu süreçte geçici görevine bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

kaynak: http://www.memurlar.net/haber/897709/fizik-ogretmeni-mudur-yardimcisi-olarak-gecici-gorevlendirilirse-ne-kadar-ek-ders-ucreti-alirlar.html
Bu haber 558 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum