Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Resmi Gazete'de yer alan "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"ndeki değişikliklerle personelin, ilköğretim, ortaöğretim veya üniversite son sınıfa geçecek olan çocuğu olması durumunda, ipka taleplerinin kabul edilmesinin düzenlendiğini bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmelikte öne çıkan değişiklikler sıralanarak, uygulamaya ilişkin bilgiler verildi.
Yönetmelikte 2016 yılının haziran ayında yapılan değişiklikler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki il ve ilçelerin süresinin arttırıldığı belirtilen açıklamada,
personelden gelen talepler ve il emniyet müdürlüklerinin de görüşleri doğrultusunda il ve ilçelerin görev sürelerinin yeniden düzenlendiği' söylendi. Açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan il ve ilçelerdeki görev sürelerinin büyük oranda düşürüldüğü ifade edildi.Halen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerde görev yapan yaklaşık 62 bin personelin yapılan değişiklikteki sürelere tabi olacağı ve 'bu durumdan yararlanacağı' bilgisi verilen açıklamada, hizmet süresi artan yerlerde halen görev yapan personelin ise artıştan etkilenmeyeceği bildirildi.
2'nci şark görevini yapmakta olan personelin, görev süresi 2 yıl olan birimler haricinde, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda da şark görevini tamamlamış sayılacağı bildirilen açıklamada, emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki personelin bu uygulamaya tabi tutulmayacağı kaydedildi.

YAKLAŞIK 7 BİN 500 PERSONEL ŞARK İLLERİNDEKİ GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ SAYILACAK"

Yeni düzenleme ile hizmet süresi düşürülmesinden dolayı yaklaşık 7 bin 500 personelin şark illerindeki görevini tamamlamış sayılacağı belirtilen açıklamada, diğer değişiklikler şöyle sıralandı:
"Şark görevini bitiren personel, talep etmesi halinde daha önce çalıştığı kadroya tekrar atanması yönünde değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Şark görevinden muafiyet ve nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından yararlanan şehit ve gazi yakınlarımız bu haktan yararlanmaya devam edecek olup, mevzuat sebebiyle bu haklardan yararlanamayan şehit ve gazi yakını teşkilat mensuplarımızın da bu kapsama alınması
sağlanmıştır. (Tüm şehit yakınları, tüm gaziler ve gazi yakınları, 15 Temmuz gazileri ve yakınları.)
Mevcut yönetmelikte personelimizin yakınlarının sağlık nedeniyle atanma mazereti sadece kendi, eş ve çocukları ile sınırlı iken, yeni düzenleme ile personelimize, evin tek çocuğu olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla anne ve babasının sağlık mazereti nedeniyle, tek kardeş olması ve mahkeme ile vasi tayin edilmesi şartıyla kardeşinin sağlık mazereti nedeniyle atama talebinde bulunması hususu düzenlenmiştir."
Personelin eşinin "çakılı kadro" olarak görev yapması halinde, çalıştığı ilin hizmet süresini tamamlaması ve talep etmesi durumunda, Emniyet teşkilatında "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı"na atanabilmesinin 'daha kolay hale getirildiği' savunulan açıklamada, personelin, ilköğretim, ortaöğretim veya üniversite son sınıfa geçecek çocuğu olması durumunda, ipka taleplerinin kabul edilmesinin düzenlemede yer aldığı ifade edildi.Personelin tabi olduğu 2 bölge üzerinden gerçekleştirilen atama ve yer değiştirme uygulamasının, personelin atandığı birimde çok uzun süreli çalışmasına sebep olduğu' söylenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun süreli çalışmanın beraberinde getirdiği olumsuzlukları bertaraf etmek, atama ve yer değiştirme sistemini daha dinamik bir yapıya kavuşturmak amacıyla mevcut uygulamadaki 1. Bölge (Batı) ve 2. Bölge (Doğu) olarak iki bölgeye ayrılan iller; kendi arasında 2 gruba ayrılmış, illerimiz toplam 4 grupta sınıflandırılmıştır. Yapılan düzenleme ile personelin ülke genelinde daha adaletli ve hakkaniyete uygun istihdam edilmesi, personelin istedikleri illerde görev yapmasının önünün açılması ve personel arasında huzursuzluğa yol açan uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır."
Uygulama ile personelin meslek hayatı boyunca tüm bölge ve gruplarda belli bir sıra dahilinde görev yapmasının' hedeflendiği, bununla birlikte 'teşkilatta halen görev yapan personelin mevcut yönetmelikteki 2 bölgeli sisteme tabi olması, aile düzenini ve çalışma hayatını buna göre planlamış olması' nedeniyle, bahse konu uygulamaya 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kademeli olarak geçiş yapılacağı belirtildi.
'Halen tüm rütbelerdeki personelden sırası gelenler için zaten 2'nci şark görevi uygulamasının yapıldığı' aktarılan açıklamada, bu değişiklik ile bir personelin meslek hayatı boyunca merkezden en fazla 4 atamaya tabi tutulacağı, daha sonra kendi isteği ile tercihlerine göre atama talep edebileceği bildirildi.