ATO Başkanı Menevşe yeni teşvik paketini değerlendirdi

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, "Yeni teşvik paketi il bazında verilen mevcut teşviklerin eksikliklerini gidermesi bakımından önemli olduğu kadar iş dünyasının vize ve finansman sorunları gibi çeşitli problemlerine de çözüm getirmesi bakımından çok önemlidir" dedi.

ATO Başkanı Menevşe yeni teşvik paketini değerlendirdi

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, "Yeni teşvik paketi il bazında verilen mevcut teşviklerin eksikliklerini gidermesi bakımından önemli olduğu kadar iş dünyasının vize ve finansman sorunları gibi çeşitli problemlerine de çözüm getirmesi bakımından çok önemlidir" dedi.

ATO Başkanı Menevşe yeni teşvik paketini değerlendirdi
06 Temmuz 2016 - 10:54

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, "Yeni teşvik paketi il bazında verilen mevcut teşviklerin eksikliklerini gidermesi bakımından önemli olduğu kadar iş dünyasının vize ve finansman sorunları gibi çeşitli problemlerine de çözüm getirmesi bakımından çok önemlidir" dedi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe hükumetin teşvik paketlerine ilişkin ATO'nun görüşünü, "Yeni teşvik paketi il bazında verilen mevcut teşviklerin eksikliklerini gidermesi bakımından önemli olduğu kadar iş dünyasının vize ve finansman sorunları gibi çeşitli problemlerine de çözüm getirmesi bakımından çok önemlidir" şeklinde dile getirdi.

Adan Ticaret Odası Başkanı Menevşe, hükümet taraından açıklanan yeni ekonomik teşvik paketi ve ekonomik problemlerin çözülmesi maksadı ile atılan adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Menevşe açıklamasında şunları söyledi;
"Türkiye'nin ekonomisini güçlendirmesi ve sürdürülebilir kalkınma için katma değeri yüksek, AR-GE, inovasyon ve yüksek teknolojiye dayalı yeni yatırımların önünün açılması ve teşviki gerektiğini uzun süredir dile getiriyorduk. Orta ileri teknoloji ürün yatırımlarının tamamının 4. Bölge teşvikleri kapsamına alınması iller bazında verilen teşvikler nedeniyle iş dünyasının sıkça şikayet ettiği mevcut teşvik sisteminin önemli bir sıkıntısını ortadan kaldıracaktır.  "Kalkınma için özel sektör girişiminin şart olduğu ancak özel sektörün finansmana erişimde sıkıntıları olduğu yine uzun süredir dile getirdiğimiz sorunların başında gelmekteydi. Eximbank kredilerinde kolaylık, teminat açıklarında Kredi Garanti Fonu desteği, dış kaynaklı sermayenin yatırımlarını hızlandıracak vergi muafiyetleri, proje bazlı yatırım teşvikleri, her türlü taşınabilir menkul değerin teminat gösterilebilmesi gibi yeni düzenlemelerle yatırım ve büyüme de en önemli kısıt olan finansman sorununun hafifletileceğini değerlendiriyoruz. Gümrük Birliği anlaşması kapsamında mal ve hizmetlerin serbest dolaşımında ülkemiz aleyhine haksız rekabet oluşturan ve bu mal ve hizmetleri sunan işadamlarının yurtdışına seyahatlerinde büyük zaman ve ekonomik kayba neden olan vize sorununu da bu teşvik paketiyle aşacağımızı görüyoruz. Vize sorununun çözülmesiyle en önemli ekonomik pazarımız olan AB pazarında işadamlarımızı daha aktif ve müteşebbis göreceğimize inanıyorum. Teşvik paketinin yanında özellikle Rusya ve İsrail ile sorunların giderilmesi yönünde atılan adımları da iş dünyası olarak çok yerinde bulduğumuzu ifade etmek isterim. Nitekim tarım, turizm ve ihraç mallarında kendini gösteren sıkıntıların, atılan bu adımlarla kökleşmeden giderilebileceği ve iş dünyasının bu sıkıntılı süreci minimum hasarla atlatacağına inanıyorum.

Ekonominin ve iş dünyasının çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde Hükümetçe atılan bu adımların çok yerinde ve zamanında olduğunu değerlendiriyorum. Bu paketin ve vizyonun sorunlarımızı çözmenin yanında ülkemizin orta gelir tuzağından çıkışı için de iyi bir fırsat olmasını diliyorum.

Son derece olumlu bulduğumuz yeni teşvik paketi ve atılan adımlar için iş dünyası olarak Sayın Başbakanımız başta olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyor, bu yaklaşımın iş dünyası ile sürdürülmesini temenni ediyoruz." 

YORUMLAR

  • 0 Yorum