Eğitim Öğretim Tazminatı hangi öğretmenlerin emeklilik haklarını etkileyecek

Eğitim Öğretim Tazminatı ödemeleri hangi öğretmenlerin emeklilik haklarını etkileyecek. Öğretmenlerin aldığı maaşın önemli bir bölümünü oluşturan Eğitim Öğretim Tazminatı ödemeleri, emeklilik hakları yönüyle öğretmenlerden bazılarının etkilerken bazılarını ise etkilemiyor. Eğitim Öğretim Tazminatı ödemeleri hangi öğretmenlerin emeklilik haklarını etkileyecek.

Eğitim Öğretim Tazminatı hangi öğretmenlerin emeklilik haklarını etkileyecek

Eğitim Öğretim Tazminatı ödemeleri hangi öğretmenlerin emeklilik haklarını etkileyecek. Öğretmenlerin aldığı maaşın önemli bir bölümünü oluşturan Eğitim Öğretim Tazminatı ödemeleri, emeklilik hakları yönüyle öğretmenlerden bazılarının etkilerken bazılarını ise etkilemiyor. Eğitim Öğretim Tazminatı ödemeleri hangi öğretmenlerin emeklilik haklarını etkileyecek.

Eğitim Öğretim Tazminatı hangi öğretmenlerin emeklilik haklarını etkileyecek
13 Temmuz 2018 - 01:19

Öğretmenlerin aldığı maaşın önemli bir bölümünü oluşturan Eğitim Öğretim Tazminatı ödemeleri, emeklilik hakları yönüyle öğretmenlerden bazılarının etkilerken bazılarını ise etkilemiyor. Eğitim Öğretim Tazminatının öğretmenlerin emeklilik haklarına olan etkisi, memuriyete başlama tarihlerine göre değişmektedir.

Kimlere Eğitim Öğretim Tazminatı ödeniyor

Eğitim Öğretim Tazminatına ilişkin belirlemeler; 657 sayılı Devlet memurları Kanunu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar ve ilgili dönem toplu sözleşmelerde yer almaktadır.

Bu belirlemelere göre, Öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik görevi yapanların yanı sıra öğretmen unvanlı kadrolarda olup da okul müdürü, okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenlere, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli oranları tutarında Eğitim Öğretim Tazminatı ödeniyor.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okullarında ve kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapanlardan; atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olanlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre değişen oranlarda ilave Eğitim Öğretim Tazminatı ödeniyor.

Eğitim Öğretim Tazminatının öğretmenlerin emeklilik haklarına etkisi

Çalışırken Eğitim Öğretim Tazminatı alanların, emeklilik haklarına bu tazminatın etkisinin ne kadar olacağı, ilgili personelin memuriyete giriş tarihine ve yararlandıkları tazminat oranı ile yararlanma sürelerine bağlı olarak değişmektedir.

Şöyle ki, Eğitim ve Öğretim Tazminatı;

**1 Ekim 2008 tarihinde önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığına tabi bir görev almış olan öğretmenlerin emeklilik haklarını etkilemez.

**1 Ekim 2008 tarihinde önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığına tabi bir görev almamış olan öğretmenlerin emeklilik haklarını etkiler.

**Branşlarından dolayı bazı öğretmenlerin yararlandığı “ilave” Eğitim Öğretim Tazminatı, ilgililerin emeklilik haklarını (göreve başlama tarihlerine bakılmaksızın) etkilemez.

Eğitim Öğretim Tazminatından kesilen prim

1 Ekim 2008 tarihinde önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığına tabi bir görev almamış olan öğretmenlerin prime esas kazançlarına, yararlandıkları Eğitim Öğretim Tazminatı da (ilave eğitim öğretim tazminatı hariç) dahil edilir.

Böylelikle, Öğretmenlerin aylık brüt Eğitim Öğretim Tazminatı (ilave tazminat hariç) tutarı üzerinden  sosyal güvenlik primi kişi kesintisi olarak her ay; %9 oranında “Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi” ile %5 oranında “Genel Sağlık Sigortası Primi” olmak üzere toplam %14 oranında kesinti yapılır.

Yapılan kesintinin miktarı ne kadar yüksek ve kesinti yapılan süre ne kadar uzun olursa, Eğitim Öğretim Tazminatının öğretmenlerin emeklilik haklarına etkisi de o ölçüde fazla olur.
KAYNAK:KAMUDANHABER.NET

YORUMLAR

  • 0 Yorum