Eğitim kurumu yöneticilerinin aylık karşılığı ders görevleri

MEB Personel Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarında görevli müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının, Millî Eğitim Bakanlığı ..

Eğitim kurumu yöneticilerinin aylık karşılığı ders görevleri
10 Ekim 2009 - 22:18

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü eğitim kurumlarında görevli müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 5'inci maddesi gereğince haftada 6 saat girmeleri gereken aylık karşılığı ders görevlerini ne şekilde yerine getirecekleri hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması için 09/10/2009 tarih ve 82019 sayılı yazı yayınladı. 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun'un, 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, müdürlük, müdür başyardımcılığı, eğitim şefliği, müdür yardımcılığı yapan öğretmenler haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bunlara, ihtisasları içinde veya muvafakat ettikleri takdirde ihtisasları dışında haftada oniki saate kadar ücretle ek ders ve ekzersiz verilebilir.” hükümleri yer almaktadır. Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5'inci maddesinde; “Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.” hükümleri yer almaktadır. Bu hükümler ışığında; kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları görev yaptıkları eğitim kurumlarının özelliği itibarıyla uygulanması kaçınılmaz olan bazı istisnalar dışında aylıkları karşılığında haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlar ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilecektir. Millî Eğitim Bakanlığının 27/02/2007 tarihli ve11707 sayılı 2007/19 nolu genelgesinin 2.maddesindeki açıklamalara göre; Ders bütünlüğü de dikkate alınarak örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek, aylık karşılığı ders görevini dolduran yöneticilere 6 saate kadar da ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilebilecektir. Görev yaptıkları kurumların özelliği nedeniyle derse girmeleri mümkün olmayan yöneticiler bu kapsam dışında değerlendirilecektir. Ayrıca, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda yeterli ders sayısı olmaması gibi nedenlerle aylık karşılığı ders görevini dolduramayan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmaları amacıyla bir başka eğitim kurumunda görevlendirilmeyecektir. Açıklamalarda; Eğitim-öğretimin bütünlük içerisinde sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için yöneticilere aylık karşılığı ders görevi verilmesinde ders bütünlüğünün mutlaka korunması gerektiği "ders bütünlüğü de dikkate alınarak" ifadesiyle vurgulanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli ve11707 sayılı 2007/19 nolu Genelgesindeki, Millî Eğitim Bakanlığının Personel Genel Müdürlüğünün 11/12/2007 tarih ve 77315 sayılı “Yöneticilerin Aylık Karşılığı Ders görevi” konulu yazısındaki, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09/10/2009 tarih ve 82019 sayılı “Yöneticilerin aylık karşılığı ders görevleri” konulu yazılarındaki, Açıklamalar ışığında; 1-İlköğretim okullarında görevli olup alanı “sınıf öğretmenliği” olan yöneticiler, aylık karşılığı ders görevlerini bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen dersleri okutmak suretiyle yerine getireceklerdir. 2-İlköğretim okullarında görevli olup alanı “sınıf öğretmenliği” olan yöneticiler Aylık karşılığı ders görevlerini doldurmak için bu okullarda herhangi bir nedenle boş geçen ders bulunmaması durumunda aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmek üzere sınıf öğretmeni bulunan 1-5'inci sınıflarda derse girmeyeceklerdir. 3- İlköğretim okullarında görevli olup alanı “sınıf öğretmenliği” olan yöneticiler aylık karşılığı ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerini alanları dışındaki dersleri okutmak suretiyle yerine getirmek isteyenlerin, bu alanlarda ders görevi alabilecektir. (kendi isteği halinde 6 saat aylık karşılığı ders alabilecektir) 4-Okul öncesi eğitim kurumları gibi ders bütünlüğünün söz konusu olduğu eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerle ilgili uygulamanın da aynı paralelde yürütülecektir. 5-İlköğretim okulları ve Millî Eğitim Bakanlığa bağlı diğer eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerden, görev yaptıkları eğitim kurumlarının özelliğine göre ders bütünlüğü bozulmaksızın alanlarında ders görevi almaları mümkün olanlara mutlaka aylık karşılığı ders görevi verilecektir. 6- İlköğretim okulları ve Millî Eğitim Bakanlığa bağlı diğer eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilere aylıkları karşılığında verilecek ders görevlerinde Talim ve Terbiye Kurulu'nun o tarihte yürürlükte olan ilgili kararları belirleyici olacak ve dersler, ders bütünlüğü de dikkate alınarak, yöneticiler için öngörülen haftada 6 saat aylık karşılığı ders görevi saati dolana kadar emsali alan öğretmenleri ile aynı sayıda verilecektir. Ahmet Kandemir

Bu haber 3454 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort