Eğitim Bir Sen, yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda eğitim yöneticilerine uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarının verilmesini istedi.

Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen tarafından yapılan açıklamada, yöneticilerin kadro güvencesini alınması, milli eğitim müdürlerine, müfettişlere, milli eğitim müdür yardımcılarına ve şube müdürlerine uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyerlerinin verilmesi talep edildi.

EBS tarafından yapılan açıklamada talepte bulunan maddeler şöyle:

1- Yöneticiliği ikincil görev olmaktan çıkararak eğitim kurumu yöneticiliğini kadro güvencesine kavuşturmalı,

il dışı haziran öğretmen seminerine katılan öğretmenlerden istenecek belgeler il dışı haziran öğretmen seminerine katılan öğretmenlerden istenecek belgeler

2- Öğretmen iken millî eğitim uzmanı, bakanlık müfettişi, il millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü, araştırmacı, şube müdürü, eğitim müfettişi/müfettiş yardımcısı, ve eğitim uzmanı kadrolarında bulunanlara uzman öğretmenlik/başöğretmenlik hakkı tanımalı.