Eğitim alanında yetkili olan Eğitim Bir Sen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili taleplerini açıkladı. EBS tarafından yapılan açıklama şube başkanları tarafından da gündeme getiriliyor. Buna göre 6 maddelik talep listesi açıklandı.

Yeni ÖMK’da öğretmene rotasyon ek derslere %100 zam ve uzman öğretmenlik için 5 yıl süresine Şekerci’den açıklama Yeni ÖMK’da öğretmene rotasyon ek derslere %100 zam ve uzman öğretmenlik için 5 yıl süresine Şekerci’den açıklama

Memur Sen'e bağlı Eğitim Bir Sen'in Yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili talepleri arasında ek ders ücretlerine zam, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için gerekli olan sürelerin düşürülmesi, milli eğitim yöneticileri ve müfettişlere tazminat, akademi eğitimi, mülakat gibi detaylar yer alıyor. 

EBS'nin yeni ÖMK'dan talep ettiği 6 madde şöyle:

  • 1- Ek ders ücretlerinin artırılması,
  • 2- Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kıdem sürelerinin söz verildiği gibi 5 ve 10 yıl olması,
  • 3- Şube müdürleri, il müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürleri, il müfettişleri ve müfettiş yardımcıları, şahsa bağlı uzmanlar ve araştırmacıların maddî hak kayıplarının telafi edilmesi,
  • 4- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının kariyer basamaklarına engel olmaktan çıkarılması,
  • 5- Anayasal bir hak olan aile bütünlüğü teminat altına alınması,
  • 6- Sözleşmeli öğretmenliğin ve öğretmen alımında mülakatın kaldırılması,
  • 7- Aday öğretmenlerin akademide heder edilmemesi