Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle DSİ'de halen görevde olan 5 daire başkanının görevi sona erdirildi.
4 sayılı CBK'de değişiklik yapan 110 sayılı CBK 11 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir taraftan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde teknik komiteler kurulurken bir taraftan da bazı daire başkanlarının görevleri sona erdirilmiştir.
"Geçiş hükümleri
GEİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Proje ve İnşaat Dairesi Başkanı, İçmesuyu Dairesi Başkanı, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanı, Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı, Teknoloji Dairesi Başkam kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”

Bakan Nebati, EYT ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı Bakan Nebati, EYT ve ekonomiye ilişkin soruları yanıtladı

11 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bu hükme göre, DSİ'de görevli 5 daire başkanının görevi sona erdirilmiştir.

DSİ'de yeni kurulan daire başkanlıkları ise şu şekildedir:

Sulama Dairesi Başkanı
İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanı
Taşkın Kontrol Dairesi Başkanı
Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanı
Yeraltısuları Dairesi Başkanı
Yenilenebilir Enerji Dairesi Başkanı
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı

Bu Daire Başkanlıklarına ek olarak Genel Müdürlükte ayrıca 10 Şube Müdürlüğü de kurulmuştur.