Devlet okullarına ne kadar güveniliyor?

Eğitim anketi, devlet okullarıyla ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koydu.

Devlet okullarına ne kadar güveniliyor?
02 Eylül 2008 - 00:54
Velilerin, yüzde 70’i çocuklarının eğitimi için özel okulları tercih edeceğini bildirirken devlet okullarını tercih edenlerin oranı ise yüzde 10.15’te kaldı. Bağımsız Eğitimciler Sendikası’nın (BES), velilerin Türkiye’deki eğitim sistemine ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla yaptığı anket, velilerin eğitim sistemine güvenmediğini gösterdi. BES’in 603’ü erkek ve 937’si kadın olmak üzere toplam bin 540 veli ile yaptığı ankete göre velilerin yüzde 48.51’i Tür eğitim sistemini “yetersizö olarak görürken, yüzde 29.76’sı ise ezbere dayalı olduğunu düşünüyor. Türk eğitim sistemini “bilimselö olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 0.22 oldu. Ankete göre velilerin 45’i Türk eğitim sisteminin en büyük sorununu “eğitim ve öğretimin ezbere dayalı olmasıö olarak gösterirken, yüzde 20.13’ü uygulamaların yapılmamasını, yüzde 18.96’sı ise her yıl yapılan değişiklikleri eğitim sisteminin en büyük sorunu olarak gösteriyor. Ankete göre, velilerin yüzde 40.85’i eğitimin en temel amacının meslek kazandırmak olduğunu düşünürken, yüzde 29.32’si ise “gelişme ve ilerlemeyi sağlamakö olarak görüyor. -ANNE BABALAR ÖZEL OKULLARI TERCİH EDİYOR - Ankete göre velilerin, yüzde 70.42’si çocuklarının eğitimi için özel okulları tercih ederken, yüzde 16.92’si ise yurtdışındaki okulları tercih ediyor. Devlet okullarını tercih edenlerin oranı ise sadece yüzde 10.15’de kaldı. Veliler ortaöğretim kurumları arasında ise en başarılı okulları Fen Liseleri olarak görüyor. Velilerin yüzde 38.91’i en başarılı okulların Fen Liseleri olduğunu düşünürken, yüzde 31.15’i ise Anadolu Liselerini gösterdi. Düz liseleri başarılı olarak görenlerin oranı ise sadece yüzde 2.55’de kaldı. Ankette, “Çocuğunuzun okul ihtiyaçları bütçenizi zorluyor mu?sorusuna velilerin yüzde 85.96’sı “evetö yanıtını verirken, velilerin yüzde 95.01’i devlet okullarında kayıt parası alınmaması gerektiğini belirtti. Ankete katılan anne ve babaların yüzde 91.13’lük çoğunluğu ise okullarda toplanan aidatların gerekli yerlerde kullanılmadığına inandıklarını ifade ettiler. Veliler, eğitim harcamalarında aile bütçesini en fazla kurs ücretlerinin zorladığını bildirdiler. Velilerin yüzde 39.48’i kursların eğitimdeki en büyük harcama kalemi olduğunu düşünürken, bu oranı yüzde 26.19 ile servis ücretleri takip etti.Velilerin yüzde 87.51’i de okul ihtiyaçlarındaki fiyatların geçen yıla göre artış gösterdiğini söyledi. -EN BÜYÜK SORUN OKUL GÜVENLİĞİ- Ankete göre velilerin neredeyse tamamı okulların güvenli olmadığını düşünüyor. Velilerin yüzde 63.17’si okulların hiç güvenli olmadığını düşünürken, yüzde 27.74 güvenli olmadığını düşünüyor. Okulların güvenli olduğuna inananların oranı yüzde 3.11 olurken, okullara tamamen güvenenlerin oranı ise yüzde 2.56 oldu. Velilerin yüzde 90.52’si Türkiye’nin söz konusu eğitim sistemi ile yetiştirdiği bireylerle dünyada söz sahibi bir konuma gelebileceğine inanmadığını kaydetti. MEB’nın ortaöğretim ve liselere ders kitaplarının bedava dağıtılmasının başarılı bir uygulama olduğunu belirten veliler, okullarda meslek seçiminde öğrencilerin doğru yönlendirilmediğini ifade ettiler. Ankette ayrıca, velilerin yüzde 74’ünün eğitime destek amacıyla düzenlenen kampanyalara katılmadığı belirlendi.-DİN DERSİ ZORUNLU OLMALI -Ankete göre, velilerin yüzde 68.44’ü din dersinin zorunlu ders olması gerektiğini düşünüyor. Velilerin yüzde 15.71’i ise din derslerinin isteğe bağlı olması gerektiğine inanırken, yüzde 9.07’si ise din derslerinin eğitim müfredatından tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyor.Okullardaki kılık kıyafet zorunluluğu konusunda ise ankete katılanların, yüzde 35.66’sı serbest olmaması, yüzde 37.53’ü ise serbest olması gerektiğini belirtti.
Bu haber 3567 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum