Devlet memurlarına tanınan hak ve yardımlar

Devlet memurlarına tanınan hak ve yardımlar nelerdir. Memurlar hangi haklardan hangi şartlarda ne kadar ve nasıl yararlanırlar?

Devlet memurlarına tanınan hak ve yardımlar
09 Aralık 2017 - 23:19

Devlet memurlarına bazı sosyal yardımlardan yararlanabilme imkanı tanınmış olmakla birlikte, memurların bunlardan yararlanabilmesi farklı koşullara bağlanmıştır.

Devlet memurları hakkında geçerli olan sosyal yardımlara, yasal düzenlemeler ve toplu sözleşmelerle zaman içerisinde yenileri eklenebilmekte veya bu yardımlarda iyileştirmelere gidilebilmektedir. Ancak, mevzuatta yer almasına rağmen memurların yararlanamadığı ya da miktarının sabit tutulmasından dolayı zamanla anlamını yitiren sosyal yardımlar da mevcuttur.


Devlet memurlarına tanınmış olan sosyal yardımlardan bazıları şöyle:


Eş ve çocuk için aile yardımı


Devlet memurlarına, eş ve çocuklarından dolayı her ay aylıklarıyla birlikte aile yardımı verilebilmektedir.


*Her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eş için memura aile yardımı veriliyor.


2018 yılının ilk yarısında bu yardımın miktarı 228 TL olacak (enflasyon farkı zammı hariç).


*Öz çocuğu, evlat edindiği çocuğu ve geçimini sağladığı üvey çocuğu için memura aile yardımı veriliyor. Çocuğun evlenmesi, erkek çocuğun 25 yaşını doldurması, çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması, çocuğun ölmesi gibi hallerde ise bu yardım kesiliyor.


2018 yılının ilk yarısında bu yardımın miktarı; 72 ay ve daha küçük her bir çocuk için 54 TL, 72 aydan büyük her bir çocuk için ise 27 TL olacak (enflasyon farkı zammı hariç).


Eş ve çocuğunun ölümü halinde yardım


Eşi (memur olmayan) veya aile yardımı kapsamındaki çocuğu ölen memura ölüm yardımı veriliyor.


2018 yılının ilk yarısında bu yardımın miktarı, ölüm olayı için 976 TL olacak (enflasyon farkı zammı hariç).


Bazı yakınlarından dolayı cenaze yardımı


Sürekli görevle yurtdışına atanmış olan memurun beraberindeki eşi ya da bakmakla yükümlü olduğu anne, baba veya çocuğunun ölümünde, cenazenin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan giderler memurun kurumu tarafından karşılanmak suretiyle cenaze yardımı yapılıyor.


Yiyecek yardımı


Bazı memurlara yemek bedelini nakit olarak ödeme (tayın bedeli) şeklinde yemek yardımı yapılırken, bazı memurlara ise giderinin bir kısmının kurum bütçesinden karşılanması ve bütçeden karşılanamayan kısmının ise memurdan alınması suretiyle yemek verme şeklinde yardım yapılıyor.


2018 yılının ilk yarısında tayın bedeli aylık net 223 TL olacak (enflasyon farkı zammı hariç).


Giyecek yardımı


Memurlardan bazılarına, kadro unvanları ya da hizmet sınıfları esas alınmak suretiyle giyecek yardımı veriliyor. Bu yardım, bazı personele giyecek bedelinin nakit olarak ödenmesi şeklinde olurken, bazı personele ise giyecek olarak veriliyor.


Konut kredisi yardımı


Devlet Memurları Kanununa göre, hizmeti 10 yıl ve daha fazla olan memurlara istekleri halinde özel şartlarla ve öncelikli olarak konut kredisi verilmesi mümkün olmakla birlikte, uygulamada memurun yararlanabildiği bir yardım değildir.


Toplu sözleşme ikramiyesi


Kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylıklarından/ücretlerinden üyelik ödentisi kesilen memurlara her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında toplu sözleşme ikramiyesi veriliyor.


2018 yılının ilk yarısında bu ikramiyenin her 3 ayda bir net miktarı 80 TL olacak (enflasyon farkı zammı hariç).


Sosyal denge tazminatı


Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinde görev yapan memurlara, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını aşmayacak şekilde her ay sosyal denge tazminatı ödenebiliyor.


2018 yılının ilk yarısında bu tazminatın aylık net miktarı en çok 855 TL olacak (enflasyon farkı zammı hariç).


Doğum yardımı


Memura, canlı doğan birinci çocuğundan dolayı 300 TL, ikinci çocuğundan dolayı 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı ise 600 TL doğum yardımı veriliyor.


Diğer sosyal yardımlar


Yukarıda belirtilen yarımların dışında, memurlara yapılan sosyal yardımlar kapsamında değerlendirilebilecek bazı uygulamalar da vardır.


Bu uygulamalar arasında; asgari geçim indirimini, engelli indirimini, mahalli idarelerde görevli memurlara yılda en çok iki defa ikramiye ödemesi yapılmasını sayabiliriz.


memurunyeri.com

Bu haber 5427 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum