Ders Programları Öğretmenler Kurulunda Hazırlanacak

Hayat boyu öğrenme kurumlarında ders programları öğretmenler kurulunda görüşülerek hazırlanacak

Ders Programları Öğretmenler Kurulunda Hazırlanacak
15 Ekim 2019 - 10:05 - Güncelleme: 15 Ekim 2019 - 10:11

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğü konulan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nde haftalık ders programlarının okul müdürü tarafından hazırlanarak öğretmenlere tebliğ edilmesi şeklinde düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeye göre ders programını okul müdürü hazırlayacak, öğretmenlere tebliğ edecek ve öğretmenler de tebliğ edilen ders programını uygulayacaktı.

Haftalık ders programının hazırlanmasına ilişkin yönetmeliğin’’ Haftalık ders dağılımı’’ başlıklı 67.maddesi 1.fıkrasında’’ yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı ve ücretli okutacakları dersleri gösteren haftalık ders dağılımı çizelgesi okul yönetimince hazırlanır ve ilgililere tebliğ edilir’’ hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm ile haftalık ders programını hazırlanmasındaki tüm yetki okul müdürüne verilmiş olup öğretmenler kurulunda ders programlarının görüşülmesi ile alakalı bir ifadeye yer verilmemiştir. Ders programlarının hazırlanmasında öğretmenler kuruluna yer verilmediğinden eksik düzenleme gerekçesi ile Türk Eğitim-Sen tarafından Danıştay nezdinde dava açılmış olup, dava sonucunda Danışta İdari Dava Daireleri Kurulu 2019/20/YD no’lu yürütmeyi durdurma kararı ile ’’öğretmenler kurulunda görüşülmesi’’ hususuna yer verilmemesi nedeni ile yürütmenin durdurulmasına yer verilmiştir.

Danıştay İDDK meşkûr kararında özetle ’’haftalık ders dağılım çizelgesinin öğretmenler kurulunda görüşülmesi ve çizelgenin öğretmenler kurulunda tartışılarak değerlendirilmesi imkanının sağlanması, aksi durumda okul müdürünün öğretmenler kurulunda görüşülmesine gerek kalmadan çizelgeyi doğrudan onaylayıp uygulamaya koymak sureti ile bu konuda tek yetkili haline geleceğini, öğretmenlerin ders dağıtımından kendilerine yapılan tebliğ ile haberdar olacakları görüldüğünden , haftalık ders dağıtım çizelgesi konusunda öğretmenler kurulunu devre dışı bırakan madde de öğretmenler kurulunda görüşülmesine yer verilmemesi nedeni ile hukuka uyarlık bulunmadığı ve uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararlara yol açacağı sonucu ulaşılmıştır’’ ifadeleri bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay kararı sonrasında valiliklere gönderdiği yazıda hayat boyu öğrenme kurumlarında hazırlanacak ders programlarının öğretmenler kurumunda görüşülmesi talimatını vermiştir.

Bu haber 1083 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Şişli Eskort