Bütün yönleriyle ALES muafiyeti

Öğretim elemanı kadrolarına atanabilmek için genel şart olan ALES'ten kimler muaftır ? İşte bütün yönleriyle ALES muafiyeti...

18 Mart 2017 - 14:31 - Güncelleme: 18 Mart 2017 - 14:52

Bilindiği gibi, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "Genel Şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak" hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, mezkür yönetmeliğin kapsamında olan;

-Öğretim Görevlisi,

-Araştırma Görevlisi,

-Okutman,

-Uzman,

-Çevirici,

-Eğitim-Öğretim Planlamacısı,

Kadrolarına atanabilmek için merkezi sınav olan ALES'ten en az 70 puana sahip olmak olmazsa olmaz kuraldır.

Ancak, bu kuralın üç istisna durumu bulunmaktadır. Şimdi maddeler halinde detaylı olarak açıklayalım.

1- ÖĞRETİM ELEMANI OLARAK ÇALIŞAN/ÇALIŞMIŞ OLANLARIN MUAFİYETİ

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in "MUAFİYET" başlıklı 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; "Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında halen veya daha önce çalışmakta iken görevlerinden herhangi bir şekilde ayrılanlar, yeniden devlet veya vakıf üniversitesi ayrımı olmaksızın öğretim elemanı kadro ilanlarına başvurmaları halinde kendilerinden ALES puanı aranmaz.

Bu durumda olan kişilerin puanları, mezkür yönetmeliğin 6/1-b maddesinin son cümlesine göre ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında 70 olarak belirlenmektedir.

Diğer taraftan, vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışan veya bir müddet çalıştıktan sonra ayrılanların, devlet üniversitelerinin kadro ilanlarına başvuru yapmaları halinde ALES puanları 70 olarak dikkate alınacaktır.

2- DOKTORA, SANATTA YETERLİK VE TIP/DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMAN OLANLARIN MUAFİYET DURUMU

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapabilmek için zorunlu şart olan ALES'ten ikinci muafiyet durumu ise lisansüstü eğitimini tamamlayanlarla ilgilidir.

Söz konusu yönetmeliğe göre; doktora eğitimi, sanatta yeterlik ve tıp ile diş hekimliği uzmanı olanların, devlet veya vakıf üniversitelerinin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES puanı 70 olarak dikkate alınacaktır.

3- YÖK TARAFINDAN BELİRLENEN ALANLARA BAŞVURACAKLARIN MUAFİYETİ78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde; "Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek uzmanlık alanlarına açıktan ya da naklen atanacak öğretim görevlileri merkezi sınavdan muaftır. Bu statüde meslek yüksekokullarına atananlar, meslek yüksekokullarının uzmanlık alanları dışındaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar." ifadesi bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde; Yükseköğretim Genel Kurulunun 11/07/2017 tarihli toplantısında alınan kararla 31 uzmanlık alanında alınacak öğretim görevlilerinin ALES'ten muaf tutulmaları gerekmektedir.

İLGİLİ YÖK KARARI İLE BELİRLENEN UZMANLIK ALANLARI
Yukarıda sıralanan uzmanlık alanlarında meslek yüksekokullarında ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların alanlarında asgari iki yıl deneyimi sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca, meslek yüksekokulu kadrosu olduğu için YABANCI DİL şartı aranmamaktadır.

Son olarak, akademisyenliği düşünenler için şunu da ekleyelim. Her ne kadar ALES'ten muaf olmak önemli de olsa esas olan her zaman 70'ten daha yüksek puana sahip olmaktır.

Yavuz Selim KAPLAN


YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
7. sınıf öğrencisi ölü bulundu
7. sınıf öğrencisi ölü bulundu
Lüks cipin içinden skandal çıktı, annesi engelli çocuğu ölüme terk etti
Lüks cipin içinden skandal çıktı, annesi engelli çocuğu...