Oktay'dan deprem bölgesinde okullara tatil açıklaması Oktay'dan deprem bölgesinde okullara tatil açıklaması
2014'ten önce aynı okulda 4 yıldan fazla çalışınca başarısız, düşük performanslı, vizyonsuz müdür sayılırken;  2022'ye gelindiğinde aynı okulda 8 yıl yetmez;  2014'lü müdürlerin çalıştığı kuruma daha katacak çok değerleri var,  yapacakları daha büyük işler mi var Ali Efendi? Neden fikriniz değişti?
Kendi koyduğunuz 8 yıl kuralından niye caymaya çalışıyorsunuz? 2014 yılında çalıştığı kurumda 4 yılı dolduran yöneticiler velilerin, öğretmenlerin değerlendirmesine tabi tutarken,  şimdi 8 yılını dolduranlar neden  öğretmenlerin ve velierin performans değerlendirmesine tabi tutulmadan üstelik EKYS'na girme koşulu bile aranmaksızın yeni bir okula ataması yapılıyor? Bu da yetmeyip aynı yöneticinin çalıştığı kurumdaki görev süresinin 12 yıla çıkarılması için talep dillendiriliyor?
Yönetici Atama Yönetmeliğinin değiştirilmesini sağlayarak 2014 yılında yönetici kıyımı yapan yetkili sendika şimdi de kadrolarını sabitleme derdine mi düşmüş?
Olmaz Ağalar! Bir şey isterken, bir kelam ederken; azıcık tutar, bir tutam vicdan bir dirhem de Allah korkusu ile; "Ya  Bismillah" diyerek başlayalım,bir şey yapacaksak!
 Yaptıklarımızı biz unutabiliriz ama canını yaktıklarımız unutmaz, hesabı tutanlar unutmaz! Öğretmenlerden, velilerden yeterli performans puanları alanların, mülakat çadırlarında nasıl elendiğini, ölüleri mülakata alarak nasıl  90-100 verildiğini aklı selimler unutmadı. O yüzden; her ne söylersek, her ne eylersek ona göre eyleyelim. Eğer doğru ve güzelin kırıntıları kalmışsa bir yerlerde...
Kadriye DEMİREL
Eğitimci -Yazar