KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul göreve iade edildi KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul göreve iade edildi

İlgili Yazı Şu Şekilde ;

"Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi hükümleri kapsamında her eğitim öğretim yılında yayımlanan "Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzce 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci2022-2023 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda başlamıştır.

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler için genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında "aday gösterme, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme" olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte genel zihinsel yetenek alanında ön değerlendirme aşaması her ilde belirlenen uygulama merkezlerinde hafta sonları günlük altı oturum olacak şekilde tablet bilgisayarlar üzerinden yapılacaktır. Bu kapsamda söz konusu süreci planlamak ve yönetmek üzere Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 28'inci Maddesi doğrultusunda il tanılama sınav komisyonları oluşturulmuştur. Bununla birlikte, hafta sonu yapılan genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme aşaması için yapılacak uygulamalarda gözetmenlerin günde üç oturum olacak şekilde en fazla 12 gün görevlendirilmesi planlanmıştır.

Ayrıca 0.12.2022 tarihli ve 67267364 sayılı yazı ekinde belirtilen ön değerlendirme uygulama esasları kapsamında ihtiyaç duyulması halinde, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesinin 28'inci Maddesi'ne göre oluşturulan il tanılama komisyonlarının yanı sıra aynı usulle ilçelerde alt komisyonlar oluşturulması düşünülmektedir.

Söz konusu süreçte, bilim ve sanat merkezlerine örgün eğitime devam etmekte olan ilkokul 1,2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin genel yetenek, resim ve müzik yetenek alanlarına özgü beceri ve yetenek seviyelerine göre öğrenci seçimi gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda yapılacak olan genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 12'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen "Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir." hükmü kapsamında görev alacak komisyon üyeleri, bina sorumlusu ve gözetmen olarak görevlendirilenler için her oturum başına 5 ek ders ücretinin ödenmesi gerekmektedir."